Österåkers kommuns logotype

Hushållet

De flesta av oss använder kemikalier dagligen i form av kemiska produkter som exempelvis kosmetika, tvättmedel, rengöringsmedel eller bekämpningsmedelsrester i mat. Kemikalier finns även i varor, exempelvis kläder, elektronik, leksaker och smycken.

Kemikalier i hemträdgården

Om du har ogräs eller ovälkomna växter i trädgården bör du i första hand använda andra bekämpningsmetoder är kemisk bekämpning.

Växtskyddsmedel fungerar genom att skada och påverka levande organismer. Därför kan de även innebära risker för andra organismer än de som du vill bekämpa. Det är bara tillåtet att använda växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. 

I vissa fall kan särskilda skäl finnas för kemisk bekämpning med medel som inte är godkända att användas av privatpersoner. Det kan till exempel vara om du har problem med Parkslide eller annan invasiv växt som kan skada byggnader och rörledningar.

Om du har särskilda skäl för att använda sådana kemiska växtskyddsmedel behöver du ansöka om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel. Den kemiska bekämpningen ska utföras av yrkeskunnig person med bevis på godkänd utbildning och tillstånd för hantering av växtskyddsmedel. De ska också ha kunskap om den lagstiftning som gäller och ha rätt utrustning för applicering av växtskyddsmedel.

Ansökan om dispensen ska lämnas in till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Blankett för ansökan finns i kommunens E-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om hur man bäst bekämpar invasiva främmande landväxter och beskrivning av bekämpningsmetoder finns på Naturvårdsverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om växtskyddsmedel och tips på alternativa metoder för bekämpning finns på Kemikalieinspektionens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Barn och kemikalier

Barn är extra känsliga för skadliga kemikalier som de kommer i kontakt med i vardagen. På Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information och tips på vad man kan göra för att skydda barn mot skadliga kemikalier.

Kemikalier i våra saker

Att ta sig en extra funderare på vad man egentligen har för prylar hemma är en bra start för att minska sin kemikalieanvändning, men också att försöka göra fler medvetna val när man köper nytt. Tips på hur man kan minska användningen av farliga kemikalier och hur man kan minska riskerna för både människor och miljön finns på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kemikalier i avloppet

Kemikalier från våra hem sprids även till miljön genom avloppsreningsverken när vi använder tvättmedel och rengöringsmedel eller när vi spolar ner avfall i avloppet. Trots att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i havet så innehåller avloppsvattnet fortfarande rester av hushållens kemikalier när det släpps ut. Genom att minska användningen av kemikalier och välja miljömärkta produkter kan du bidra till att minska utsläppen. Tips på hur man kan minska utsläppen finns på Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.