Österåkers kommuns logotype

Muddring och vattenverksamhet

Muddring innebär ofta att bortgrävning av bottensediment och vegetation för att få ett större vattendjup, till exempel vid en brygga. Vatetnverksamhet kan även omfatta anläggande av en brygga eller strandskoning, pålning liknande verksamheter.

Ett tillstånd eller en anmälan om vattenverksamhet behövs i de flesta typer av arbeten som sker i vatten.

Anmälan ska göras till Österåkers kommun. Om åtgärden är större behöver tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

Muddring är ett stort ingrepp i miljön som kan leda till försämrad livsmiljö för de växter och djur som lever i vattnet och i strandzonen. Innan du påbörjar arbetet behöver du göra en anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska göras minst 8 veckor innan du planerar att utföra åtgärden. Ibland kan handläggningstiden bli längre, till exempel om anmälan behöver kompletteras. Du behöver även göra en ansökan om strandskyddsdispens till Byggnadsnämnden. Blankett för anmälan finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska muddermassorna läggas upp på land behöver även det anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen och ansöka om strandskyddsdispens. Vid stora mängder muddermassor med totalvikt över 1000 ton krävs tillstånd för att lägga upp och ansökan ska då lämnas till Länsstyrelsen. Blankett för upplägg av muddermassor finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om strandskydd, bryggor och sjöbodar.  Öppnas i nytt fönster.

Exempel på åtgärder som innebär att anmälan behöver göras till kommunen:

  • Anläggning, exempelvis av en brygga, fyllning, pålning, grävning, muddring eller sprängning om bottenytan uppgår till högst 500 kvadratmeter i ett vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i sjö eller hav.
  • Byggande av bro eller anläggande av trumma i ett vattendrag med medelvattenföring på högst en kubikmeter per sekund.
  • Nedläggning eller byte av kabel i ett område.
  • Bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn eller högst 100 000 kubikmeter per år från ett vattendrag.
  • Bortledning av högst 1000 kubikmeter ytvatten per dygn eller högst 200 000 kubikmeter per år från sjö eller hav.
  • Anläggande av våtmark på mindre än 5 hektar.
  • Utrivning av en anmälningspliktig vattenanläggning.

Tillståndsplikt

Om den vattenerksamhet du planerar inte omfattas av anmälningsplikten kan det krävas tillstånd för vattenverksamhet. Exempelvis om den yta som berörs av vattenverksamheten överskrider 3000 kvadratmeter i sjö eller hav. Eller anläggande av ny dricksvattenbrunn som är avsedd för fler än 2 hushåll eller en jordbruksfastighets husbehov. Ansökan prövas av Mark- och miljödomstolen. Mer information finns på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.