Österåkers kommuns logotype

Radon

Radon i din bostad innebär inte någon akut fara. På lång sikt är det en hälsorisk som du kan förebygga genom att se till att radonhalten är så låg som möjligt.

Radon i bostäder kan komma från antingen marken, byggnadsmaterial eller dricksvattnet. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver du göra en mätning.

Referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus i bostäder, lokaler som allmänheten har tillträde till och på arbetsplatser. Måtten är uttryckt som årlig genomsnittlig aktivitetskoncentration.

Radon kan på lång sikt orsaka lungcancer och det är viktigt att fastigheter med höga radonhalter åtgärdas för att minska riskerna. Bidrag till åtgärder som behöver göras för att minska radonhalten inomhus söker du hos Länsstyrelsen. Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt kan du kolla med din förening eller värd om det har uppmätts radon i ditt hus. Fastighetsägaren har då skyldighet att utföra mätning av radon, om det inte har gjorts någon sådan tidigare.

Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i byggnader. Det beror på att radium, som radon bildas av, finns i alla bergarter och därmed också i alla jordarter. Vilken typ av mark din fastighet är byggd på har stor betydelse för hur stor risken är för radon i inomhusluften.

I många hus som är byggda mellan 1929 till 1975 finns blåbetong. Har ditt hus byggts under den här tiden och dessutom har källare eller suterrängvåning kan det vara hög tid att undersöka om huset har för höga halter av radon. Det enklaste sättet att mäta om det finns blåbetong är att mäta gammastrålning från väggar och bjälklag. Blåbetong heter egentligen alunskifferbaserad lättbetong och är den största källan till radon i byggnadsmaterial.

Radon kan även finnas i ditt dricksvatten om du har en egen brunn. Störst risk finns i bergborrade brunnar. Radon i ditt brunnsvatten ökar också mängden radon i inomhusluften i din fastighet. Generellt säger man att 10 procent av den radon som finns i vattnet övergår till luften. Har du exempelvis 100 becquerel/liter radon i ditt vatten så ökar det mängden radon i luften med 10bq/m3. Att dricka radonhaltigt vatten bedöms inte vara en hälsofara.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.