Österåkers kommuns logotype

Fukt och mögel

Hög luftfuktighet kan bero på fuktskador eller dålig ventilation och gör att bakterier och mögel kan växa i ditt hem. Ofta för detta även med sig att luften luktar unket och dåligt. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak, golv och dålig ventilation.

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapeter eller mattor som bubblar sig. En bristfällig ventilation kan visa sig genom imma på insidan av fönster eller att det tar lång tid för imman att försvinna efter att du duschat. Ett annat tecken på dålig ventilation är att lukter sipprar in från grannarna.

När fukt och mögel blir ett problem i ditt hem

Mikroorganismer som mögel, bakterier och kvalster finns normalt i våran hemmamiljö. Det krävs fukt och organiskt material för att de ska överleva och växa till. Allt mögel är inte skadligt men en fuktskada ska alltid åtgärdas eftersom det alltid finns risk att det är just en skadlig mögelart som tillväxer. Fuktskador kan även leda till att bygg- och inredningsmaterial bryts ned och ger ifrån sig kemiska ämnen i luften.

Minska risken för fuktskador

Du kan minska risken för fuktskador och angrepp av mögel och andra mikroorganismer. Se till att ventilationen fungerar. Håll ventilerna öppna och rengör dem regelbundet. Ett enkelt sätt att ta reda på om ventilationen fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit. Du bör även undvika att göra hål i badrumsväggar och tak. Installation av disk- och tvättmaskin bör göras av sakkunnig. Som fastighetsägare bör du regelbundet se över, till exempel tak, hängrännor, fasader och källare för att förebygga att skador uppkommer.

Åtgärda en fuktskada

Äger du din bostad är du själv ansvarig för att åtgärda fuktskador. Du kan till exempel vända dig till en inomhusmiljökonsult som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen av skadan och ta fram förslag på hur den bör åtgärdas. Det kan även vara bra att kontakta sitt försäkringsbolag för rådgivning. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren. Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsenheten. De kan ställa krav på fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om att utreda och utföra eventuella åtgärder. Du kan kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelning genom servicecenter Länk till annan webbplats. eller e-post till miljoskydd@osteraker.se.

Tänk på hälsan – barn är allra känsligast

De vanligaste symptomen på fukt och mögel är de som drabbar slemhinnorna: snuva, rinnande ögon, rethosta och svårt att andas. Andra besvär är huvudvärk och trötthet. Fukt och mögel ger inte alltid besvär för den boende. Den som utsätts för mögel eller kemiska ämnen som kommer från byggmaterial kan utveckla överkänslighet, astma eller allergi. Besvären kan bli livslånga även om orsaken till dem försvinner. Barn är känsligare än vuxna och utvecklar besvär snabbare. Problemen bör åtgärdas direkt om du har små barn som bor i huset.

Publicerad:
Senast uppdaterad: