Temperatur och drag

Att du har rätt temperatur i bostaden är en viktig del i inomhusmiljön och inomhusklimatet för att du ska trivas och må bra. Vilken temperatur som är optimal varierar från person till person. Är du sjuk och stillasittande vill du ha en högre temperatur än om du är i rörelse.

Hur varm ska inomhusluften vara?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för temperatur inomhus som bör följas. Lufttemperaturen inomhus bör inte vara lägre än 18°C. Under sommarmånaderna bör lufttemperaturen inomhus inte vara mer än 26°C under en längre tid. Riktvärdet för hög temperatur gäller inte vid värmebölja. Vissa personer kan vara extra känsliga, till exempel äldre personer, eller personer med sjukdom eller funktionsnedsättning och då bör lufttemperaturen inomhus inte vara lägre än 20°C.

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen. Ligger din bostad till exempel nära en portuppgång, ett garage eller liknande utrymme känns det ofta kallare än vad det är. För att kunna ta hänsyn till kalla ytor använder man istället ett medelvärde av luftens och övriga ytors temperatur som ett mått på inomhustemperaturen.

Luftdrag kan skapa besvär

Drag är en vanlig orsak till obehag. Det riktvärde som Folkhälsomyndigheten anger är att lufthastigheten inte ska överstiga 0,15 meter/sekund. Drag kan uppstå genom bostadens ventilation och genom fönster och dörrar som inte är täta. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften ger också en känsla av drag. Därför är isoleringen viktig. Möbler och gardiner som skymmer element kan också skapa drag eftersom luften då inte värmas upp ordentligt.

Torr eller fuktig luft

Bra ventilation i bostaden håller igång luftens flöde och ser till att luften håller tillräcklig kvalitet. Varm luft upplevs ofta som torr. Oftast räcker det att sänka temperaturen för att komma till rätta med torr luft. Att luften upplevs torr kan också bero på damm eller föroreningar. Hemmet bör ha en luftfuktighet på 25-50 procent. Vill du minska risken för kvalster i bostaden ska fuktigheten inte överstiga 45 procent och förutsätter att du har en bra ventilation.

Vem ansvarar för inomhusklimatet i bostaden?

Kontakta i första hand fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen och berätta om hur du upplever problemen. De är ansvariga för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens regler och riktvärden. Om inte det hjälper kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen som då kommer att uppmana fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen att mäta drag och temperatur och vid behov göra åtgärder. Du kan kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelning genom servicecenter eller e-post till miljoskydd@osteraker.se.

Publicerad:
Senast uppdaterad: