Luften utomhus

En bra utomhusluft är något vi behöver värna om och därför behöver du vara varsam när du eldar, kör bilen på tomgång eller gör något annat som påverkar utomhusluften negativt.

Biltrafik

Det är trafiken som står för största bidraget till luftföroreningar i vår kommun. Välj i första hand att åka kollektivt, med buss eller Roslagsbanan. Ersätt korta resor med bil med en promenad eller cykeltur. Tänk särskilt på luftmiljön vid skola och förskola när du lämnar och hämtar barn. Barnen får i sig mera luftföroreningar från gatunivån och de är känsligare för påverkan.

Välj dubbfria däck nästa gång det är dags att byta och använd motorvärmare för att minska miljöbelastningen från bilen på vintern.

Eldning

Elda på rätt sätt i vedkaminen eller öppna spisen. På sidan Vedeldning kan du läsa om hur eldning påverkar luften.

Ska du elda utomhus? Undvik att elda trädgårdsavfall och följ de regler som gäller om du ändå väljer att elda trädgårdsavfall. På sidan Elda utomhus kan du läsa mer om vad som gäller.

Luften i Österåker

I Österåkers kommun är halter av luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och kväveoxider finns runt väg 276 genom centrum. Halterna baseras på spridningsmodeller och kommunen uppdaterar årligen de uppgifter som ligger till grund för beräkningarna.

Publicerad:
Senast uppdaterad: