Österåkers kommuns logotype

Luften utomhus

En bra utomhusluft är något vi behöver värna om. I Österåkers kommun är halter av luftföroreningar i allmänhet låga. De högsta halterna av partiklar och kväveoxider finns runt väg 276 genom centrum.

Biltrafik

Det är trafiken som står för största bidraget till luftföroreningar i vår kommun. Bidra till en god luftkvalitet genom att i första hand att åka kollektivt, med buss eller Roslagsbanan. Ersätta korta resor med bil med en promenad eller cykeltur. Tänk särskilt på luftmiljön vid skola och förskola när du lämnar och hämtar barn. Barnen får i sig mera luftföroreningar från gatunivån och de är känsligare för påverkan.

Välj dubbfria däck nästa gång det är dags att byta och använd motorvärmare för att minska miljöbelastningen från bilen på vintern.

Tomgångskörning

I Österåker får du köra ett fordon på tomgång i högst en minut. Det gäller inte om det är en trafiksituation som orsakat att du står stilla. Du behöver alltså inte stänga av bilen i en bilkö. Det gäller inte heller om det krävs att bilen är igång för att kunna utföra en viss funktion, exempelvis en sopbil som tömmer soptunnor.

Avgaser från fordon innehåller partiklar och föroreningar som försämrar luftkvaliteten. Lokalt kan påverkan från avgaser göra att luftkvaliteten blir så dålig att den blir störande och påverkar människors hälsa. Det är därför viktigt att minska utsläppen genom att undvika tomgångskörning.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.