Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Allemansrätt

En grön skylt i form av ett löv sitter på en lykstolpe vid ett sädesfält. På skylten står det "har du koll på allemansskyldigheten?"

Allemansrätten ger fantastiska och unika möjligheter att vistas i och uppleva vår natur. Men i allemansrätten ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Tänk på att låta tamboskap vara i fred, rör dig inte genom åkermark, håll hunden kopplad och lämna inte mer än fotspår efter dig i naturen.

I Österåker går djur på bete runt om i kommunen, till exempel i på Näsuddens naturreservat i Åkersberga. De håller våra kulturlandskap öppna på ett naturligt och hållbart sätt. Stör inte djuren, jaga dem aldrig och klappa dem inte.

Hundar och koppel

Som hundägare har du ett strikt ansvar för din hund och hundar ska alltid hållas kopplade såväl i naturreservaten som i stora delar av centrala Åkersberga, inklusive Röllingby backar. Som hundägare är det extra viktigt under våren och sommaren mellan den 1 mars och den 20 augusti eftersom det då är störst risk att störa vilda djur och betesdjur med ungar.

Du kan läsa mer om hundrastgårdar och annat på sidan Hundrastgårdar.

Du får inte beträda odlad mark

Du får inte gå, springa, cykla eller vistas där odlad gröda växer. I centrala Åkersberga finns flera områden som är åker och som brukas av lokala lantbrukare. Sådana platser finns i Smedbyområdet kring Röllingby backar, mellan Österåkers sportcentrum och Solskiftet, men också exempelvis kring Näsudden och Täljöviken.

Det är också viktigt att respektera privat tomtmark. Gå inte objuden in på någons gård, stall eller andra byggnader.

Prata med barn om allemansrätten

Prata gärna med barn i din närhet om att det som växer på åkrarna i och kring Åkersberga är mat i vinter för både djur och människor och att det inte är en plats som man får vara på. Prata även om att det är viktigt att låta får, hästar och kor som går ute får vara i fred och att det aldrig är okej att jaga djuren. Och självklart lämnar du inte kvar något skräp.

Mer om allemansrätten

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer samt se en film om allemansrätten.

Publicerad:
Senast uppdaterad: