Österåkers kommuns logotype

Ridstigar

3 personer rider genom glesväxt skog

Välkommen ut på de kommunala ridstigarna! Österåkers kommun arbetar kontinuerligt med att underhålla och förbättra befintliga kommunala ridstigar, målet är att skapa långa sammanhängande sträckor.

Kommunens ridstigar ligger delvis på kommunens mark, delvis på privata fastighetsägares mark som kommunen har avtal med.

Åtgärder som har slutförts är upprustning av stigar söder och norr om Åkersberga ridcenter i Skånsta. Även byte av armaturer på befintliga belysta sträckor är utförda.

Nya ridstigar som har anlagts under 2016 och 2017 utgår ifrån området vid Röllingby backar förbi Smedby Koloniförenings område, vidare norrut till Storhagen och ner till Seveniusvägen.

Webbkarta

Se karta över ridstigar i Österåkerkartan! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Markera lagret Uppleva & göra och därefter Ridstigar. Här kan du också se vilka sträckor som är i kommunens regi.

Trivselregler

På ridstigarna är det ryttaren som har företräde, men det är viktigt att alla visar varandra hänsyn.

Ryttare

  • En del människor kan vara rädda för hästar. Sakta av och hälsa på mötande personer vid smala sträckor, sträckor med skymd sikt eller sträckor som går längs med eller korsar gång- och cykelvägar.
  • Sitt av och sparka undan spillning som hamnar på korsande gång eller och cykelväg så länge det är säkert för dig och hästen.
  • Gör inga egna turer utanför kommunens ridstigar eftersom det kan skada markägarens egendom. För mer information om ridning och allemansrätten se naturvardsverket.se
  • Enligt trafikförordningen 1998:1276 samt vägmärkesförordningen 2007:900 är det förbjudet att rida på gång- och cykelvägar.

Gående

Hälsa alltid på en ryttare du möter så att ryttaren ser att du finns där och att även hästen uppmärksammar dig. Det är särskilt viktigt för dig som har med din kopplade hund.

Cyklist

Minska alltid din hastighet och hälsa på ryttaren. Visa gärna extra hänsyn genom att ställa dig åt sidan om ridstigen är smal.

Jägare

När du som jägare möter ryttare längs stigen hälsa och informera om hur länge jakten pågår.

Rapportera fel

Kommunen är den som underhåller de ridstigar som är i kommunens regi och ser över dem varje år. Om du ser något som behöver åtgärdas eller stöter på hinder, som till exempel ett nedfällt träd, är det bra om du anmäler det.

Läs mer och gör en felanmälan.

I webbkartan kan du se vilka sträckor som är i kommunens regi. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ladda hem appen: Felanmälan Österåkers kommun som finns för både Android och Iphone. Då kan du göra en felanmälan direkt på plats och enkelt märka ut området med din telefons gps och fota felet.

Fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
foreningsmail@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.