Hundrastgårdar

Bild på hund av rasen Lagotto Romagnolo

I Österåker finns flera inhägnade hundrastgårdar, där du kan låta din hund springa lös och även få träffa andra hundar.

Välkommen att nyttja kommunens hundrastgårdar, men glöm inte att följa ordningsföreskrifter och trivselregler. Tänk också på att du enligt lag ansvarar för alla skador den hund du har tillsyn över åsamkar andra djur, människor och/eller egendom.

Karta visar vägen

Här finner du alla hundrastgårdar, hundpåsar och det område där kopplingstvång råder.

Hundrastgårdarna

I stadsparken vid Åkers kanals södra ände, i nivå med Båthamnsvägen på kanalens västra sida, ligger hundrastgården Båtsman.

  • cirka 4000 kvadratmeter.
  • här finns en sluss för in- och utpassering, bänkar, bord och belysning.
  • platsen är omsluten av björkskog.

Adress

  • Båthamnsvägen i centrala Åkersberga.

Karta

I Stadsparken vid Åkers kanals norra ände, i nivå med Runö industriområde, ligger hundrastgården Tasseparken.

  • cirka 4000 kvadratmeter på öppen ängsmark.
  • här finns även bänkar, bord och belysning.

Adress

Slussbrovägen 78

Karta

I Margretelund vid aktivitetsparken Sabelbacken ligger hundrastgården med samma namn.

  • cirka 2000 kvadratmeter.
  • omgärdad av skog på två sidor.
  • här finns en sittbänk.

Adress

Sabelbacken i Margretelund

Karta

Kopplingstvång på allmän plats

Kopplingstvång gäller inom offentliga platser enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Österåkers kommun. I övriga områden gäller att ägaren alltid har full uppsikt över sin hund och om hunden inte kommer på inkallning så ska den kopplas, enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Felanmälan

Om du upptäcker du något som behöver åtgärdas kan du rapportera det via kommunens Felanmälan

Publicerad:
Senast uppdaterad: