Valborgsmässoeldar

Tänk på att all eldning sker under eget ansvar. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand. Planera i förväg så att risken för brandspridning minimeras. Tänk över vilka släckningsmöjligheter som finns på plats, spridningsrisk och att man har försäkringar som täcker eventuella skador vid brand.

Elda på egen tomt

Du som bor i fristående hus kan mellan den 1 oktober till och med den sista april elda mindre mängder trädgårdsavfall från den egna trädgården, om röken inte stör närboende. Däremot är det förbjudet att elda avfall såsom skräp, gamla möbler, gummi och plast. Vid eldning riskerar du att sprida rök med skadliga ämnen som kan vara besvärande både för dig själv och andra. Var mycket försiktig och ta hänsyn till de viktiga råden om säkerhet. All eldning sker under eget ansvar.

Eldningsförbud

Observera att ett eldningsförbud kan beslutas hastigt och det är därför viktigt att uppdatera sig om läget. Beslut om eldningsförbud fattas av Länsstyrelsen för respektive län.

För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du ringa Storstockholms brandsförsvars automatiska telefonsvarare för information: 08-454 83 39.

För detaljerad information läs mer på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:
Senast uppdaterad: