Regler för eldning

En bra utomhusluft är något vi behöver värna om och därför behöver du vara varsam när du eldar.

Bor du inom ett område som är detaljplanelagt är det tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan den 1 oktober och den sista april. Du får bara elda torrt trädgårdsavfall som grenar och kvistar men aldrig löv, gräs eller byggavfall då det kan orsaka problem med stor rökutveckling.

Bor du utanför detaljplanelagt område har du större möjlighet att elda men det måste alltid ske i enlighet med aktuella brandföreskrifter från Storstockholms brandförsvar. Eldning är endast tillåten då olägenhet för omgivningen inte uppkommer och då inte eldningsförbud råder.

Goda råd vid eldning utomhus

 • Kontrollera om det råder eldningsförbud, då får du inte elda alls. Ring Storstockholms brandförsvars automatiska telefonsvarare så får du besked direkt: 08-454 83 39.
 • Stör inte grannar. Undvik att elda om du tror grannarna kan bli störda
 • Elda inte om det är torrt eller blåsigt ute.
 • Elda bara torrt trädgårdsavfall.
 • Elda helst i eldningstunna och lägg i lagom mycket kvistar och ris åt gången.
 • Ha alltid släckningsutrustning såsom vattenslang, hink och räfsa till hands.
 • Vattna runt elden för att hålla marken fuktig och minska risken för spridning.
 • Se till att det är fritt tre till fem meter upp i luften, eldning får inte ske under ett träd eller en elledning.
 • Håll elden under uppsikt hela tiden
 • När eldningen är klar, se till att elden är helt släckt.
 • Har du stora mängder trädgårdsavfall? Då är det bättre att köra det till Brännbackens återvinningscentral. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Österåkers kommun

Publicerad:
Senast uppdaterad: