Elda i panna och kamin

När organiska material bränns bildas ämnen som smutsar ner och luktar illa. Du bör alltid ta hänsyn till dina grannar när du eldar.

Här är några tips att tänka på för att få effektiv och säker förbränning som inte stör grannarna:

  • Veden ska ha torkat under tak i minst ett år
  • Undvik att elda för tjocka vedklabbar
  • Elda med god lufttillförsel
  • Elda inte sopor och avfall
  • Kontrollera röken - om du har en bra förbränning är röken vit och luktar inte. Vid varmt väder ska röken nästan vara osynlig.
  • Välj en panna eller kamin med låga utsläppsvärden

Eldning med låga utsläpp innebär i regel också energieffektiv eldning. Utsläppen från olika pannor och kaminer skiljer sig mycket. Välj helst en anordning med låga utsläppsvärden. Oftast blir det mindre utsläpp från eldning med pellets än eldning med ved.

Om du störs av eldning

Störs du av eldningsrök från en granne? Kanske får du in grannens eldningsrök igenom ventilationen? I första hand vänder du dig till grannen som eldar och berättar om problemet som du upplever. Om det inte hjälper vänder du dig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen om du har frågor eller klagomål.

Publicerad:
Senast uppdaterad: