Åkers kanal

gångväg längs kanal med trädens grenar som hänger över vattnet.

Åkers kanal förbinder Garnsviken med Trälhavet. En promenad utmed kanalen är en tidsresa från det gamla sockencentrum vid Åkersbro ner till dagens centrum i anslutning till Roslagsbanan. Utmed sträckan finns skyltar och digitala ljudguider som berättar om kommunens kulturhistoria.

Kanalen är resterna från farleden Långhundraleden, som vikingarna färdades på när de skulle ta sig från Östersjön till Uppsala. Idag kan du njuta av ett vackert rekreationsområde. Promenera längs kanalen eller ta en tur i den i kanot.

Långhundraleden

Åkers kanal är en rest av en farled som har fått namnet Långhundraleden. Den gick genom Österåker under bronsåldern, vikingatiden och ända in i medeltiden. Det var den stora vattenfarleden mellan Uppsala och Östersjön. Den gick från Tunaviken vid Trälhavet via Åkers å, dagens Åkers kanal, och genom Garnsviken vidare mot Uppsala. För länge sedan fanns också ett inlopp via Täljöviken förbi Gottsundaborgen. Österåker hade ett strategiskt viktigt läge vid Långhundraledens mynning.

Leden betydde mycket för förbindelserna i sydöstra Uppland under hela medeltiden. Till sjöss seglades stora laster till låg kostnad. Det var lönsamt för bönderna som bodde runt Garnsviken. De kunde utan omlastningar segla båten till marknaden i Stockholm.

Här kan du läsa mer om Långhundraleden.

Filmen om Långhundraleden

Se filmen Vattenvägen om Långhundraledens historia.

Åkers kanal byggs

Kanalen byggdes i början av 1820-talet av soldater och trafiken öppnades 1825. Behovet av regelbundna förbindelser med Stockholm blev allt större och den första passagerarbåten sattes i trafik på 1850-talet.

Från 1880-talet var det Ångfartyget Åkers Kanal som gick på rutten Stockholm–Brottby. Hon kallades i folkmun för Tuppen, eftersom hon väckte folk med ångvisslan på sin tur från Brottby tidigt om morgnarna.

I Järnvägsparken vid Åkersberga station hittar du idag en lekfull miniatyr av Tuppen i den nya lekplatsen med samma namn. Där finns också miniatyrversioner av flera betydelsefulla byggnader från det gamla Åkersberga med ljudguider till samtliga.

Film om kanalen och dess historia

regi: Roger Persson. I samarbete med Österåkers kommun.

Åkersbro

Åkersbro ligger innan kanalen övergår i Garnsviken. Här växte under 1800-talet ett sockencentrum fram. Handelsbod och magasin ligger än idag på Norrö-sidan och på kanalens östra sida syns värdshuset, apotekarevillan och den gamla doktorsbostaden.

En promenad runt i Åkersbro är en spännande resa tillbaka till förra seklets början. När järnvägen drogs till Åkersberga 1911, flyttade centrum successivt till området runt Åkers-Berga station.

Det putsade huset vid kanalen var en gång tjänstebostad för sluss- och brovaktaren.

Läs mer om Slussvaktarbostaden i Åkersbro

Dagens Åkers kanal

Idag är Åkers kanal klassat som ett riksintresse för kulturmiljövården tack vare de delar som bevarat en ålderdomlig karaktär.

I kanalen kan du under sommarhalvåret slussa med din båt, eller paddla kajak och kanot. Du kan också gå den sex kilometer långa promenadslingan längs kanalen, Hälsans stig. Här finns också flera konstverk utplacerade. Promenadstigen går idag delvis längs båda sidorna av kanalen.

Åkers kanal är numera en av Upplands längsta och vackraste kanotleder, kantad av gravfält från vikingatiden. Längs leden finns fina badplatser, bland annat vid Garnsviken. Det finns även rastplatser och lägerplatser runt kanalen.

Ett uppskattat evenemang är Kanalens dag, som arrangeras i slutet av augusti varje år längs med kanalen och vid Ekbacken, kommunens hembygdspark.

Ljudguide om Åkers kanal

Längs Åkers kanal finns informationsskyltar som också innehåller länkar i form av QR-koder. Scanna dem med din mobil och ta del av platsens spännande historia.

Läs mer om ljudguiden

Konstutställning vid kanalen

Konstverk placeras återkommande ut i stadsparken och det utomhusgalleri som växer fram här, ska förena natur och kultur. Konsten ska representera olika tidsepoker, stilar och material och här finns plats för såväl lokala konstnärer som Tomas Lacke och Bengt Amundin, som för konstnärer från övriga landet.

Läs mer om konsten vid Åkers kanal.

Åkers kanal i ljud

Här kan du lyssna på en berättarröst om Åkers kanals historia.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturadmin@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: