Österåkers kommuns logotype

Slott i Österåker

Rydboholms slott i fonden.

Rydboholms slott.

I Österåker finns tre slott med spännande historia. Slotten är idag privata bostäder och är inte öppna för allmänheten. Det kan vara svårt att se slotten landvägen, men via sjövägen, från Trälhavet, kan du se slottens ståtliga fasader.

Rydboholms slott

Rydboholms slott omnämns första gången i skrift under 1400-talet, då den byggdes till sätesgård, det vill säga en gård som inte behövdes skattas. Slottet är känt för att ha varit platsen där Gustav Vasa växte upp. Det fanns ett 40-tal gårdar som tillhörde Rydboholm slott. Slottet har ägts av ätten Brahe och dess ättlingar från 1500-talet och fram till idag.

Den äldsta bevarade sätesbyggnaden finns vid Rydboholm. Huvudbyggnadens äldsta delar och Wasatornet är från omkring 1548. I tornet finns en välbevarad 1500-talsinredning och tornet är idag byggnadsminne. Wasatornet på slottsområdet är av riksintresse och en av kommunens mest värdefulla historiska byggnader genom de välbevarade väggmålningarna från 1500-talet.

Margretelunds slott

Margretelunds slott byggdes under 1620-talet av Gabriel Gustafsson Oxenstierna på den dåvarande byn Jerrös marker. Gustafsson Oxenstierna var bygdens största markägare. Han blev också ägare till Smedby säteri, som var en av fem medeltida säterier som fanns i Österåker.

Margretelund var ett av de säterier som blev mest livskraftiga bland de som byggdes under 1600-talet. Idag omges slottet av villaområden.

Östanå slott

Östanå slott ligger vid Furusundsleden mellan Åkersberga och Norrtälje och byggdes under 1400-talet. Slottet har stora jordbruksområden. På Östanå slott har olika släkter avlöst varandra: Torstenson, Wrede, Hebbe och Boström.

Simon Bernhard Hebbe uppförde den nuvarande mangårdsbyggnaden på Östanå. Det gjorde han efter att ryssarna hade bränt ner den gamla år 1719. Familjen Boström tog över ägarskapet av Östanå slott 1841. Erik Gustav Boström var politiker och även statsminister en tid. Idag har slottet med flyglar sålts och byggts om till bostadsrätter.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturadmin@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.