Ekbacken

Paddeltur i Garnsviken.

Ekbacken är Österåkers hembygdspark - en vacker naturmiljö där du bland annat kan fika, uppleva scenkonst och se utställningar. Här kan du fira midsommar, nationaldagen och uppleva den vackra naturmiljön med många fåglar och växter.

Parken ligger invid Åkers kanal, som är den enda kanalen i Stockholms län som har bevarat sin äldre karaktär. På platsen hittar du också flera olika djur- och växtarter.

Evenemang

Ekbacken ligger på promenadavstånd från Åkersberga centrum, nära slussen vid Åkers kanal. Här arrangeras många evenemang, till exempel nationaldagen, midsommarfirande, Kanalens dag, Seniorernas dag och Livat på Ekbacken. Det finns en dansbana och flera kulturbyggnader.

Vita huset

Ett av husen som finns vid Ekbacken är Vita huset, som från början var en vit byggnad. Huset är byggt på 1700-talet, och var en gång en prästgård som stod vid Österåkers kyrka. När huset skulle rivas 1985, tyckte Österåkers hembygdsförening att huset var värt att bevara. Halva tegeltaket, det som vetter mot Ekbacken, är det ursprungliga. Till den andra halvan av taket fick hembygdsföreningen tegel från Bergaskolans vaktmästarbostad, som skulle rivas. 1987 invigdes Vita huset och här har Hembygdsföreningen idag sina möten och sammankomster. Huset kan också hyras som festlokal.

Båtmansmuseet

Vid Ekbacken ligger också Båtmansmuseet. Huset stod från början på Smedby herrgårds mark, men köptes av Österåkers hembygdsförening 1957. Föreningen flyttade huset till Ekbacken, där de inredde torpet och använde det som hembygdsgård. När Vita huset kom till Ekbacken, gjorde föreningen om huset till ett båtmansmuseum. Museet invigdes 1992.

Flora

På Ekbacken finns en artrik flora. Några exempel på vårblommor är nunneört, vårlök, vit- och blåsippa samt gullviva. Senare på sommaren blommar bland annat midsommarblomster och andra nävor, kärleksört, vit fetknopp och femfingerört. På flera av de grovstammiga ekarna finns en rik lavflora med bland annat knappnålslav. Strandvegetationen längs Åkers kanal utgörs av klibbal samt vassar med sjöranunkel och blomvass. Lungört, kabbeleka, älggräs och svärdslilja märks i fältskiktet.

Fåglar

Vid äldre inventeringar har området bedömts ha stor betydelse för fågel- och
fladdermuslivet. Det ska exempelvis finnas hålhäckande arter som kattuggla och mindre hackspett, och i ekarna uppehåller sig fladdermöss.

Hitta hit

Ekbacken ligger på Centralvägen 55 i Åkersberga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., invid Åkers kanal.

Till fots från Åkersberga station

Gå från stationen rakt igenom centrum över torget där Storängsvägen tar vid. Följ Storängsvägen till korsningen vid Hackstavägen. Ta vänster på Hackstavägen till Centralvägen (trafikljusen). Ta höger på Centralvägen ungefär 200 meter till Ekbacken som du då har på din vänstra sida.

Med buss från Åkersberga station

Ta buss 623H, 626, 623V, 621 (mot Danderyd) till hållplats Hackstavägen. Fortsätt framåt på Centralvägen cirka 100 meter till Ekbacken.

Busstidtabeller finns på SL:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturadmin@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: