Österåkers kommuns logotype

Kyrkor i Österåker

Roslags-Kulla kyrka.

Roslags-Kulla kyrka.

I Österåker finns det fyra välbevarade kyrkor som alla är väl värda ett besök. Bland annat bjuder Roslags-Kulla kyrka på en annorlunda arkitektur och Östra Ryds kyrka på fin konst och en välljudande orgel.

Roslags-Kulla kyrka

Roslags-Kulla kyrka ligger i Roslags-Kulla gamla sockencentrum, mellan landsvägarna mot Riala och Norrtälje nära Wira Bruk. Tvärs över vägen ligger skola och församlingsgård. Kyrkan invigdes 1706 och uppfördes på uppdrag av Fabian Wrede, dåvarande ägare till det närbelägna Östanå slott. Den ersatte då ett kapell från 1600-talet.

Kyrkan är en korskyrka i rödfärgat trä med en tornliknande uppbyggnad över mittpartiet. Den ser i stort sett ut som den gjorde när den byggdes, förutom att ett tegeltak ersatt det ursprungliga spåntaket.

En kyrka snarlik Roslags-Kullas är Kungliga Amiralitetsförsamlingens kyrka Ulrika Pia i Karlskrona, som stod klar 1685. De båda kyrkorna är sannolikt byggda av inflyttade timmermän från Österbotten i Finland, där byggnadstypen var vanlig. Till Karlskrona kom de som skeppsbyggare till Karl XI nya örlogsstad, som numera finns på Unescos världsarvslista.

Ljusterö kyrka

Vit kyrka i trä.

Ljusterö kyrka.

Vid 1750-talets början byggdes en ny kyrka på skärgårdsön Ljusterö i Österåker. Den nya kyrkan byggdes i liggande timmer, med ett torn och rödfärgad panel utanpå kyrkokroppen. Kyrkorummet var putsat och vitlimmat. Valvet bestod av ett gipsat tunnvalv av trä.

I slutet av 1800-talet genomgick kyrkan en omfattande ombyggnad. Byggnaden präglades av en blandning av romansk och gotisk stil, tolkad i det sena 1800-talets ”snickarglädje”. Över kyrkans västra del restes ett torn som ersatte en äldre klockstapel. Utsidan kläddes med både stående och liggande träpanel och målades i flera färger. Senare målades kyrkan helt vit.

I kyrkan hänger ett så kallat votivskepp, något som ofta förekommer i skärgårdskyrkor. Votivskepp är skeppsmodeller som är skänkta till kyrkan, ofta av personer som har blivit hjälpta ur sjönöd.

I kyrkan hittar du också spår av operasångaren Jussi Björling. Han bidrog nämligen till finansieringen av kyrkans brudkrona genom att sjunga på en konsert i kyrkan år 1944. Jussi Björling tillbringade mycket tid i Österåker på sitt sommarboende på Siarö.

Österåkers kyrka

Vit putsad kyrka.

Österåkers kyrka.

Österåkers kyrka uppkom som sockenkyrka, som nästan alla andra kyrkor i Uppland under tidig medeltid. Vi vet inte vem som startade bygget i just Akers socken, det fanns säkert flera stormän inom socknen.

Platsen för kyrkan var järnålderns och den tidiga medeltidens bygdecentrum Aker, som också är ett av de få ortsnamn som finns på de tidiga kartor över Sverige från 1400-talet. I närheten av kyrkan ligger en terrass som troligen hyste järnåldersgården Aker. Du hittar flera informationsskyltar om platsens långa historia när du promenerar längs Prästgårdsvägen nära kyrkan. Vid Prästgårdsvägen hittar du också Klockarhagen. Här hittar du en klockstapel, omgiven av ett gravfält från järnåldern med cirka 110 gravar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under 1400-talet försågs kyrkan med valv och kalkmålningar, som senare målades över. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende efter ombyggnationer under 1600-talet.

Östra Ryds kyrka

Vit putsad kyrka.

Östra Ryds kyrka.

Östra Ryds kyrka ligger på mark som under medeltiden tillhörde Rydboholms gods. Det är därför sannolikt att kyrkan byggdes på enskilt initiativ, en så kallad stormannakyrka.

Äldst är sakristian, som troligen uppfördes omkring år 1300. Den har ingått i en äldre kyrka vars ålder och utseende är okänt. Byggherren till nuvarande kyrkan anses vara Anund Sture (död 1434), som ägde Rydboholms slott omkring 1430. Också Vasa-ätten har varit ägare till Rydboholm.

I slutet av 1700-talet överkalkades målningarna förutom de i korvalvet. Målningarna har successivt tagits fram igen, senast vid en stor renovering 1991.

I kyrkan finns en del intressanta inventarier, bland annat ett antal äldre oljemålningar.

Åkersberga kyrka

Mitt i Åkersberga, på Bergavägen 13, finns Österåkers minsta kyrka och här finns även Åkersberga kyrkliga centrum med kansli. Läs mer om verksamheten på Svenska kyrkans webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturadmin@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.