Österåkers kommuns logotype

Fornlämningar

En upprest sten vid Smedby gravfält i Åkersberga.

En upprest sten vid Smedby gravfält i Åkersberga.

Österåker är en kommun med en lång historia. Skogstrakterna norr om Österåkers kyrka var bland de första i Uppland som höjde sig ur vattnet efter isens mångtusenåriga tryck. Här finns spår av stenåldersboplatser. Hela kommunen är rik på fornlämningar, inte minst från bronsålder och järnålder. Besök platserna och upplev ett Österåker från en annan tid.

Fornvårdsplan

Österåker är en bygd rik på fornlämningar. Att lyfta fram och tillgängliggöra ett antal av dessa fornlämningar bidrar till att öka vår förståelse för människans långa historia i Österåker och hennes påverkan på landskapet omkring oss. Genom skötselinsatser kan fornlämningarna utvecklas till attraktiva besöksmål.

Kartor och mer information

TIPS! I fornvårdsplanen hittar du kartor, ännu mer fakta om Österåkers många fornlämningar med massor av tips om platser att upptäcka!

Ta del av Österåkers kommuns fornvårdsplan. , 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Säljägarna vid Tråsättra

Några av Sveriges äldsta kända avbildningar av människor hittades på en ovanligt välbevarad stenåldersboplats i Tråsättra i Österåker hösten 2016. Nu har vi tagit fram inspirerande 3D-visualiseringar av fynden som du kan ta del av även hemifrån din egen dator.

Du hittar en utställningsplats på Åkerhielms väg i Tråsättra i Åkersberga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om Säljägarna vid Tråsättra

Biskopstuna borgruin

Biskopstuna borgruin, eller Tunaborgen som den också kallas, är en av de få medeltida borgruinerna i Stockholmstrakten. Ruinen är belägen i ett villaområde i Österskär.

Läs mer om Biskopstuna borgruin

Bronsåldersrösen i Spånlöt

I bostadsområdet Spånlöt i Åkersberga hittar du Österåkers kommuns största bronsåldersröse. Den består av en flack stensamling som är nitton meter i diameter. Strax intill ligger en hälften så stor grav. Gravarna placerades högst uppe på ett bergskrön för att synas vida omkring.

Röllingby backar och Kuckubacken

Grönskande omgivningar och stig. En kulle med kollapsad mitt syns till höger i bild. Framför står en informationsskylt.

Kuckubacken med en av områdets största gravhögar. Smedby gård syns i bakgrunden.

Röllingby backar är ett strövområde i centrala Åkersberga med flera lämningar från tidig järnålder. Området består av några stora blandskogsbevuxna kullar. Backarna är omgivna av åkrar och utgör ett vackert inslag i landskapsbilden. Informationsskyltar berättar om områdets historia.

Flera fornminnen finns i området, bland annat ett stort järnåldersgravfält i den sydvästra delen. En fin promenad sträcker sig från Röllingby backar upp mot Smedby gård och Smedby Ättehagar. På vägen passeras ett antal gravfält från yngre järnålder, däribland Kuckubacken nordväst om Röllingby backar. En promenadstig löper i en rundslinga inne i området. där du hittar flera informationsskyltar.

Runstenen vid Stavs äng

Runstenen vid Stavs står 4 kilometer nordost om Roslags-Kulla kyrka, i närheten av Furusundsleden i norra delen av Österåkers kommun. På runstenen står det: ”Ingo lät resa stenen efter Gärdar, fader…sin. Dan och hans bröder voro Kolsvens söner. Fot ristade runorna.” Få stenar är signerade av Fot, men han är känd som en av de skickligaste runmästarna under 1000-talets senare hälft. Runstenen ligger på privat mark och är svår att nå. Vid Stavs ängar betar idag kor.

Gottsunda fornborg

Rester av stenmur på båda sidorna av en stig i skogsmiljö.

Delar av befästningen kring Gottsunda fornborg.

Gottsundaborgen är en fornborg som ligger på en bergsrygg som stupar brant mot sjön Storträsket i väster. I norr, öster och söder är ryggen mindre brant och skyddas här av en 300 meter stenvall med enstaka öppningar. Ingången finns vid en grind med en mindre skylt på Gottsundavägen i Österåker.

Sjöarna Storträsket och Lillträsket ingick i Långhundraledens västra infart. Borgens huvudfunktion kan ha varit att bevaka den viktiga segelleden. Fornborgar är en svårtolkad fornlämningstyp. Gottsundaborgens funktion är svår att förklara eftersom den inte är undersökt. Kolprover som har tagits från borgen visar att den kan ha varit i bruk redan vid tiden för Kristi födelse.

Skyltning

Våren 2020 har flera fornlämningar i Åkersberga fått nya informationsskyltar som underlättar för dig som är nyfiken.

Sök efter fornminnen!

Om du vill hitta fler fornminnen är du välkommen att besöka webbplatsen Fornsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturadmin@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.