Österåkers kommuns logotype

Säljägarna vid Tråsättra

En 3D-modell av ett av de unika fynden, en människoavbildning, från säljägarnas boplats i Tråsättra.

Några av Sveriges äldsta avbildningar av människor hittades på en ovanligt välbevarad stenåldersboplats i Österåker hösten 2016. Fynden gjordes i en skogsbacke i Tråsättra i Åkersberga som under stenåldern var en ö i ytterskärgården. Där bodde säljägare och fiskare i hyddor på stranden.

Vid den arkeologiska undersökningen hittades en sensationell mängd lerfiguriner. En figurin är en miniatyrfigur av en människa eller ett djur. I Tråsättra var det vanligast motivet bland figurinerna människa, men där fanns också djurmotiv och föremål. Figurinerna är ovanligt välbevarade och av hög kvalitet. När de grävdes fram var de sönderbrutna och i flera delar. I några fall har det varit möjligt att sätta samman hela figuriner av fragmenten.

Utforska boplatsen och föremålen

I samarbete med Arkeologerna har Österåkers kommun provat nya sätt att göra den arkeologiska kunskapen tillgänglig. Vi har skapat en modell av boplatsen att utforska i mobilen eller datorn. Ett 20-tal föremålsfynd från Tråsättra har 3D-scannats. Det innebär att du med hjälp av en dator eller en mobil kan studera föremålen på nära håll. Det är också möjligt att skriva ut en kopia av föremålen i en 3D-printer.

Det går att ta del av materialet här på webben men det går också att besöka platsen i Tråsättra där boplatsen en gång låg. Där finns idag en utomhusutställning.

Ta en promenad på säljägarnas boplats. Använd musen eller fingret för att navigera runt. Boplatsens promenad börjar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid undersökningen i Tråsättra hittades flera tusen föremål. Av dessa har vi valt ut 26 stycken som har 3D-fotograferats, vilket gör att du kan studera dem från alla vinklar.

Här kan du ta del av ett urval av figurerna.

Samtliga 26 figurer finns i den här 3D-utställningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du tillgång till egen 3D-skrivare? I vår 3D-utställning finns möjlighet att ladda ned 3D-filerna för föremålen. På varje föremåls sida finns länken "Download 3D Model", klicka på den för att ladda ned filen.

Till 3D-utställningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film där vi berättar om möjligheten att skriva ut sina egna kopior.

Idag löper en bilväg tvärs över det som en gång var säljägarnas boplats. Utan vägbygget hade den arkeologiska undersökningen aldrig genomförts. En liten del av boplatsen finns kvar att se idag: berghällar med slipspår efter malning och en liten härd. I oktober 2020 invigs en utomhusutställning på platsen som berättar om säljägarnas liv i text och bild. I landskapet har vi markerat stenålderns strandlinje med en stensträng och tagit ned granar för att skogen mer ska likna naturen på stenåldern.

Hitta hit: Åkerhielms väg, Åkersberga. Iinfart från Tråsättravägen. Observera att det inte går att parkera i direkt anslutning till utställningen. Parkera istället på Knipvägen, på andra sidan om Tråsättravägen och promenera fram.

Med buss: SL buss 622 och 633 till Margretelundsskolan . Promenad cirka 600 meter.

Utställningen - Klicka för större bild

Säljägarnas boplats i Tråsättra

Under stenåldern var den här platsen en ö i ytterskärgården, åtta mil från fastlandet. Här på öns södra sida låg en boplats, väl skyddad av omgivande bergknallar. Hit kom människor paddlande i stockbåtar eller kanoter gjorda av skinn, för omkring 4 600 år sedan. I Tråsättra bodde sannolikt omkring 25-30 personer under minst ett par sekler. Människorna som bodde här var jägare, fi skare och samlare. De byggde sina hyddor direkt på stranden. Under somrarna var det nästan lika varmt som nere vid Medelhavet – men vintrarna kunde vara kalla och snörika.

Gropkeramisk kultur

Säljägarna i Tråsättra tillhörde en kultur som vi kallar ”gropkeramisk”, eftersom deras lerkärl ofta dekorerades med gropar. Den gropkeramiska kulturen existerade 3500 – 2300 f.Kr. och bredde ut sig i södra och mellersta Skandinavien och på Åland. De försörjde sig som fi skare, jägare och samlare.

Kartan visar kända boplatser i området under yngre stenålder, 4000 till 1800 f.Kr. Klicka för större bild.

Sex hyddor

När arkeologerna undersökte boplatsen hittade de spår efter minst sex hyddor. De har konstruerats av slanor och kan ha haft tältdukar av skinn. Inga eldstäder fanns inne i dem. På området mellan hyddorna fanns flera kokgropar och uppe vid skogsranden gravar. Arkeologerna grävde fram sammanlagt åtta gravar på området, främst i den övre delen av området. Till storleken är de lagom för att begrava en vuxen person. I några fall hade en figurin lagts i graven. Den tydligaste graven var helt röd av rödockra och drygt en halv meter djup. Inga skelett hittades. De har förstörts i den sura jorden under årens lopp.

 

Kulthyddan

Intill gravarna låg en hydda som var väldigt speciell. Den var kraftigare konstruerad än de övriga. Åtminstone två av sidorna var omgivna av en stolpinhägnad. Vid ingången fann arkeologerna ett djupt stolphål, där det troligen stått en rest träpåle. Den kan ha varit dekorerad, kanske målad. Intill den var ett par keramikkärl nedgrävda. Inne i hyddan fanns keramik och djurben på golvet. Arkeologerna misstänker att en schaman har hållit till här.

Stenåldersmat

Tråsättraborna hade hela naturen som sitt skafferi. Havet var fullt av fisk och på öarna solade sälarna. I skogarna strövade vildsvin, älg och rådjur och man hade stor kännedom om ätliga växter. Genom att undersöka matavfallet har arkeologerna fått reda på vad man ätit i Tråsättra. Här fanns mängder av ben från olika sälarter, men också från vildsvin, bäver, ekorre, hare, utter, mård, björn och älg. Fiskben från gädda, torsk, strömming, karp, sik och lax och fågelben från and. Kosten var varierad, även om 90 procent av alla ben på gropkeramiska boplatser brukar komma från säl. Ben från fisk har ofta brutits ned och förvandlats till jord.

 

Delikata sälögon

Från sälarna fick man kött, inälvor och blod till palt. Sälögon lär vara en delikatess! Sälen gav också skinn till kläder, senor till sytråd och strängar till pilbågar. Av benen täljdes harpuner och metkrokar. Havet var rikt på fisk. Bäver och skogsmård jagades för pälsens skull och sjöfågel för dun och kött. Mjöl fanns, trots att säljägarna inte odlade.Exempelvis kunde mjöl malas av svinmålla. I Tråsättra har vi funnit flera malstenar. Det finns också slipspår efter malning på berghällarna.

Föremål

För att leva ett liv som jägare, fiskare och samlare krävdes bra redskap. En del material har kommit långväga ifrån: flinta från södra Skandinavien, skiffer från norra Sverige, porfyr från Åland och Bergslagsområdet i Dalarna. På den här boplatsen hittade arkeologerna pilspetsar av skiffer och flinta. Med en större sten slog man på det ämne som skulle bli ett redskap. Till marken föll då skarpa stenflisor som sedan bearbetades till pilspetsar, knivar, skrapor och sylar. Skrapor användes för att skrapa bort fettet på djurhudar och för att bearbeta trä. Med sylarna gjordes hål. Mejslar av grönsten användes för att snida i trä, ben och horn. Yxorna var ofta gjorda av grönsten. Skaftet av trä som stenyxorna suttit på är sedan länge förmultnade. Ett nätsänke som vi hittade var gjort av glimmerskiffer. Andra fiskeredskap som nät och mjärdar var gjorda av växtfiber och tunna rötter. Dessa växtmaterial finns mycket sällan bevarade i det arkeologiska materialet.

Figurinerna

I Tråsättra hittades delar från över 300 figurer i bränd lera. Lerfigurerna föreställer både människor och djur. En del tolkas som en blandning av människa och djur. Arkeologerna kallar dem figuriner eftersom det rör sig om förminskade avbildningar av människor och djur. Trots att de är trasiga så kan man se att de är omsorgsfullt gjorda. Figurinerna har mönster av prickar eller linjer, som markerar hår och skägg, men kanske också klädedräkt. Figurinernas kroppar är spolformade, utan tydligt markerade armar, ben eller fötter. Nästan alla figuriner hittades i den centrala delen av boplatsen och vid hyddorna. Arkeologerna tror att figurinerna har samband med människornas religiösa föreställningsvärld. En del figuriner bär drag av både djur och människa. Kanske kan dessa kopplas till föreställningar om ett nära släktskap med djuren, eller skapelseberättelser där människan ses som besläktad med olika djur. Arkeologerna räknar till minst 100 människoliknande figuriner i fyndmaterialet, det största fyndet i Sverige hittills.

2020 blev den arkeologiska rapporten från undersökningen klar: "Tråsättra – aspekter" på säljägarnas vardag och symbolik.

Läs den arkeologiska rapporten i sin helhet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tre av figurinerna har undersökts med skiktröntgen för att få information om hur de är uppbyggda.

Här finns Claes Ericsons uppsats "Information från insidan – En datortomografisk undersökning" av gropkeramiska lerfiguriner från Tråsättra. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har tidigare berättat om undersökningen i ord och bild, bland annat i en utställning på Österåkers bibliotek 2017. Här nedan kan du se ett bildspel som berättar om det arkeologiska arbetet och ladda ner utställningstexterna i en pdf.

Utställningen om säljägarna i Tråsättra från år 2017 i pdf , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturadmin@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: