Österåkers kommuns logotype

Slussvaktarbostaden

Foto på Slussvaktarbostaden

Vid Åkersbro där den gamla landsvägen korsar Åkers kanal ligger den gamla slussvaktarbostaden. Ursprungligen en brovaktarstuga. Slussvaktarbostaden har genomgått en ordentlig restaurering under 2019-2020 och har förvandlats från ett eftersatt hus till en mycket vacker pärla.

Slussvaktarbostaden

När kanalen byggts om för slussning 1825 behövdes en vakt som såg till kanalen och slussade båtarna. Slussvakten hade långa arbetsdagar och kanalen var under ständig tillsyn för passerande båtar. Denne var alltså både slusskötare och brovakt. Huset var en tjänstebostad och trädgården innebar möjlighet till självhushållning. Det är oklart när den nuvarande slussvaktarbostaden uppfördes. Utifrån äldre kartor och tillhörande material kan antas att huset uppfördes någon gång mellan 1863 och 1890.

Slussvaktare

Johan Victor Singman (f.1853-) arbetade som slussvakt för Åkers kanalbolag. Carl Johan Haglund (f. 1854-) tjänstgjorde fram till år 1932.

Petrus Johansson (1895-1986) började arbeta som slussvakt år 1932 fram till 1969. Han bodde sedan i huset under somrarna fram till 1974. Kontraktet som skrevs mellan Åkers kanalbolag och Petrus medgav fri tillgång till slussmästarbostället och den mark som den står på. Han åtar sig att sköta om bostället med dithörande uthus och bekostar elektriciteten i bostället själv. Han fick också rätt att bruka jorden på kanalbolagets mark samt fiskerätt till bolagets vatten. Enligt Österåkers hembygds- och fornminnesförenings årsbok 2015, hade Petrus Johansson ett litet hus som sitt kontor på slussholmen.

Karl Holgersson arbetade som slussvakt mellan åren 1974-1994. Han och hans fru flyttade till huset permanent 1981 och var de sista som bodde här. Karl organiserade också det kanalsmuseum som öppnades 1995 i ladugården på tomten. Museet finns inte längre kvar.

Fastigheten Åkerstorp 5:1

På fastigheten står idag ett bostadshus, lada och jordkällare. Tidigare inventeringar berättar att fler byggnader legat på fastigheten, bland annat en tvättstuga invid kanalen. Marken användes för hushållning och trädgårdsodling.

Bostadshuset är byggd som en sidokammarstuga med kök och sal. Övervåningen har troligtvis använts som förvaring tidigare men omkring 1940 inreddes där ett bostadsrum med kamin. Byggnaden har traditionella uttryck och material vanliga för dess uppförandeperiod. Taket och listpanelen är exempel på ett sådant tidsuttryck som ger byggnaden ett betydande karaktärsdrag. Trots att denna utformning var relativt vanlig under 1800-talet finns det få byggnader i området med så välbevarad utformning och detaljering.

Blekgult mindre hus med veranda. Det är putsat. En tillgänglighetsanpassad ramp leder upp till verandan och entrén

Slussvaktarbostaden idag.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturadmin@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.