Kommunfullmäktige – 25 april

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 25 april klockan 15.00.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Du kan även följa sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se

Webbsändning från Kommunfullmktige 2022-04-25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2022-04-25.pdf , 252.4 kB. 252.4 kB 2022-04-14 13.45
3a Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-23.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2022-04-14 13.46
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 21-2021.pdf , 109 kB. 109 kB 2022-04-14 13.46
3b medborgarförslag nr 21-2021.pdf , 363.1 kB. 363.1 kB 2022-04-14 13.46
3c Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag nr 17-2021.pdf , 119.4 kB. 119.4 kB 2022-04-14 13.46
3c medborgarförslag nr 17-2021.pdf , 159.2 kB. 159.2 kB 2022-04-14 13.46
3d Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 18-2021.pdf , 276.2 kB. 276.2 kB 2022-04-14 13.46
3d medborgarförslag nr 18-2021.pdf , 116.4 kB. 116.4 kB 2022-04-14 13.46
3e Byggnadsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av bygglovsverksamheten.pdf , 644.9 kB. 644.9 kB 2022-04-14 13.46
3e Revisionsrapport Granskning av bygglovsverksamheten.pdf , 1.7 MB. 1.7 MB 2022-04-14 13.46
3f Dom, Förvaltningsrätten avslår överklagandet.pdf , 702.3 kB. 702.3 kB 2022-04-14 13.46
3g Vård- och omsorgsnämndens svar på uppdrag nr 22 i Budget 2022 - Starta upp en seniorsportskola.pdf , 469.9 kB. 469.9 kB 2022-04-14 13.46
3h Länsstyrelsens beslut gällande ny ersättare för (RP) i Kommunfullmäktige.pdf , 81.3 kB. 81.3 kB 2022-04-14 13.46
3i Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-25.pdf , 840.6 kB. 840.6 kB 2022-04-25 14.24
5. KS Protokoll - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2021.pdf , 88.5 kB. 88.5 kB 2022-04-14 13.46
5. Tjut KF Årsbokslut 2021 - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2021.pdf , 526 kB. 526 kB 2022-04-14 13.46
5. Bilaga Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2021.pdf , 507.1 kB. 507.1 kB 2022-04-14 13.46
6. MISSIV - Formell hantering av ärende om Årsredovisning och revisionsberättelser.pdf , 125.3 kB. 125.3 kB 2022-04-14 13.47
6. Kommunstyrelsens ordförandes förord - Årsredovisning för Österåkers kommun.pdf , 193.5 kB. 193.5 kB 2022-04-14 13.47
6. KS Protokoll - Årsredovisning för år 2021 för Österåkers kommun och dess bolag samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf , 117.1 kB. 117.1 kB 2022-04-14 13.47
6. Rev Tjänsteutlåtande 2022-04-04 - Årsredovisning för år 2021 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf , 721 kB. 721 kB 2022-04-14 13.47
6. Rev Bilaga 1. 2022-04-04 - Årsredovisning Österåkers kommun 2021.pdf , 3.2 MB. 3.2 MB 2022-04-14 13.47
6. Tjut avseende Årsredovisningar 2021 för vissa organisationer.pdf , 568.7 kB. 568.7 kB 2022-04-14 13.47
6. Årsredovisning 2021 Armada Fastighets AB.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2022-04-14 13.47
6. Årsredovisning 2021 Roslagsvatten AB.pdf , 10.6 MB. 10.6 MB 2022-04-14 13.47
6. Årsredovisning 2021 Storstockholms brandförsvar.pdf , 2.2 MB. 2.2 MB 2022-04-14 13.47
6. Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Roslagen.pdf , 2 MB. 2 MB 2022-04-14 13.47
6. Årsredovisning 2021 Visit Roslagen AB.pdf , 1 MB. 1 MB 2022-04-14 13.47
6. Årsredovisning 2021 Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf , 2.3 MB. 2.3 MB 2022-04-14 13.47
6. kompletterande tjänsteutlåtande - Årsredovisningar 2021 för ÖGAB med flera.pdf , 555.8 kB. 555.8 kB 2022-04-25 08.57
6. Årsredovisning - ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf , 326.6 kB. 326.6 kB 2022-04-25 08.58
6. Årsredovisning - Långängens Förvaltnings AB.pdf , 697.7 kB. 697.7 kB 2022-04-25 08.58
6. Årsredovisning - Österåkers Återvinningscentral AB.pdf , 325.3 kB. 325.3 kB 2022-04-25 08.58
7. Ordförandeförslag - Revisionsberättelser och ansvarsprövning för år 2021 avseende Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa organisationer där Österåkers.pdf , 446.7 kB. 446.7 kB 2022-04-14 13.50
7. Bilaga 1 Revisionsberättelse medmera Österåkers kommun.pdf , 2.6 MB. 2.6 MB 2022-04-14 13.50
7. Bilaga 2 Revisionsberättelse medmera Armada Fastighets AB.pdf , 371.3 kB. 371.3 kB 2022-04-14 13.50
7. Bilaga 3 Revisionsberättelse medmera Roslagsvatten AB.pdf , 1.7 MB. 1.7 MB 2022-04-14 13.50
7. Bilaga 4 Revisionsberättelse medmera Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.pdf , 1.5 MB. 1.5 MB 2022-04-14 13.50
7. Bilaga 5 Revisionsberättelse medmera Samordningsförbundet Roslagen.pdf , 3.3 MB. 3.3 MB 2022-04-14 13.50
7. Bilaga 6 Revisionsberättelse Visit Roslagen AB.pdf , 642.1 kB. 642.1 kB 2022-04-14 13.50
7. Bilaga 7 Revisionsberättelse Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf , 1013.8 kB. 1013.8 kB 2022-04-14 13.50
7. kompletterande ordförandeförslag - Revisionsberättelser och ansvarsprövning för år 2021 ÖGAB med flera.pdf , 236.8 kB. 236.8 kB 2022-04-25 08.58
7. Revisionsberättelse - ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf , 213.8 kB. 213.8 kB 2022-04-25 08.58
7. Revisionsberättelse - Långängens Förvaltnings AB.pdf , 212.5 kB. 212.5 kB 2022-04-25 08.58
7. Revisionsberättelse - Österåkers Återvinningscentral AB.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2022-04-25 08.58
8. KS Protokoll - Ramavtal mellan Österåkers kommun och Micke & Myran AB avseende planarbete och marköverlåtelser för Hagby äng och kulle etapp två.pdf , 121.4 kB. 121.4 kB 2022-04-14 13.51
8. Tjut Ramavtal mellan Österåkers kommun och Micke & Myran AB avseende planarbete och marköverlåtelser.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2022-04-14 13.51
8. Ramavtal Liljestrand.pdf , 362 kB. 362 kB 2022-04-14 13.51
8. Bilaga 1 avtal Turbinen Området.pdf , 610.9 kB. 610.9 kB 2022-04-14 13.51
8. Bilaga 2 avtal Turbinen.pdf , 611 kB. 611 kB 2022-04-14 13.51
8. Bilaga 3 avtal Turbinen.pdf , 613.6 kB. 613.6 kB 2022-04-14 13.51
8. Bilaga 4.pdf , 331.9 kB. 331.9 kB 2022-04-14 13.51
8. Kartbilaga.pdf , 693.1 kB. 693.1 kB 2022-04-14 13.51
9. KS Protokoll - Uppdatering av verksamhetsområden för allmänt VA i Österåkers kommun.pdf , 116.1 kB. 116.1 kB 2022-04-14 13.52
9. Tjut - Uppdatering av verksamhetsområden för allmänt VA i Österåkers kommun.pdf , 429.3 kB. 429.3 kB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 1-VO V Norra fastlandet.pdf , 1.9 MB. 1.9 MB 2022-04-14 13.51
9. Bilaga 2-VO D Norra fastlandet.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2022-04-14 13.51
9. Bilaga 3-VO V Mellansjö.pdf , 2 MB. 2 MB 2022-04-14 13.51
9. Bilaga 4-VO S Mellansjö.pdf , 2 MB. 2 MB 2022-04-14 13.51
9. Bilaga 5-VO V Linanäs.pdf , 1.9 MB. 1.9 MB 2022-04-14 13.51
9. Bilaga 6-VO S Linanäs.pdf , 1.9 MB. 1.9 MB 2022-04-14 13.51
9. Bilaga 7-VO V Mellersta fastlandet.pdf , 3.6 MB. 3.6 MB 2022-04-14 13.51
9. Bilaga 8-VO S Mellersta fastlandet.pdf , 3.5 MB. 3.5 MB 2022-04-14 13.51
9. Bilaga 9-VO D Mellersta fastlandet.pdf , 3 MB. 3 MB 2022-04-14 13.51
9. Bilaga 10a-VO V Åkersberga Öst (norra).pdf , 3.7 MB. 3.7 MB 2022-04-14 13.51
9. Bilaga 10b-VO V Åkersberga Öst (norra)-Fastighetsbeteckning bilaga.pdf , 75.5 kB. 75.5 kB 2022-04-14 13.51
9. Bilaga 11a-VO S Åkersberga Öst (norra).pdf , 3.5 MB. 3.5 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 11b-VO S Åkersberga Öst (norra)-Fastighetsbeteckning bilaga.pdf , 75.7 kB. 75.7 kB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 12a-VO D Åkersberga Öst (norra).pdf , 4.4 MB. 4.4 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 12b-VO D Åkersberga Öst (norra)-Fastighetsbeteckning bilaga.pdf , 74.2 kB. 74.2 kB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 13-VO V Åkersberga Öst (södra).pdf , 2.4 MB. 2.4 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 14-VO S Åkersberga Öst (södra).pdf , 2.3 MB. 2.3 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 15-VO D Åkersberga Öst (södra).pdf , 2.9 MB. 2.9 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 16-VO V Åkersberga Syd.pdf , 2.3 MB. 2.3 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 17-VO S Åkersberga Syd.pdf , 2.3 MB. 2.3 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 18-VO D Åkersberga Syd.pdf , 2.1 MB. 2.1 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 19a-VO V Åkersberga Väst (norra).pdf , 4 MB. 4 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 19b-VO V Åkersberga Väst (norra)-Fastighetsbeteckning bilaga.pdf , 73.9 kB. 73.9 kB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 20a-VO S Åkersberga Väst (norra).pdf , 4 MB. 4 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 20b-VO S Åkersberga Väst (norra)-Fastighetsbeteckning bilaga.pdf , 74.3 kB. 74.3 kB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 21a-VO D Åkersberga Väst (norra).pdf , 4.1 MB. 4.1 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 21b-VO D Åkersberga Väst (norra) -Fastighetsbeteckning bilaga.pdf , 70.3 kB. 70.3 kB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 22a-VO V Åkersberga Väst (södra).pdf , 4.2 MB. 4.2 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 22b-VO V Åkersberga Väst (södra)-Fastighetsbeteckning bilaga.pdf , 73.2 kB. 73.2 kB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 23a-VO S Åkersberga Väst (södra).pdf , 3.9 MB. 3.9 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 23b-VO S Åkersberga Väst (södra)-Fastighetsbeteckning bilaga.pdf , 73.9 kB. 73.9 kB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 24a-VO D Åkersberga Väst (södra).pdf , 4.7 MB. 4.7 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 24b-VO D Åkersberga Väst (södra) -Fastighetsbeteckning bilaga.pdf , 76.3 kB. 76.3 kB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 25-VO V Rydbo.pdf , 2.1 MB. 2.1 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 26-VO S Rydbo.pdf , 2.1 MB. 2.1 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 27-VO D Rydbo.pdf , 1.7 MB. 1.7 MB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 28 Tjänsteskrivelse uppdatering verksamhetsområden Österåker.pdf , 129 kB. 129 kB 2022-04-14 13.52
9. Bilaga 29 Protokoll styrelsemöte Österåkersvatten 2022-02-24.pdf , 9.3 MB. 9.3 MB 2022-04-14 13.52
10. KS Protokoll - Ändring av teknikval för Margretelunds reningsverk och lån med kommunal borgen.pdf , 117.5 kB. 117.5 kB 2022-04-14 13.54
10. Tjut - Ändring av teknikval för Margretelunds reningsverk och lån med kommunal borgen (2).pdf , 412.9 kB. 412.9 kB 2022-04-14 13.54
10. Bilaga 1 Protokoll styrelsemöte Österåkersvatten 2022-02-24.pdf , 9.3 MB. 9.3 MB 2022-04-14 13.54
10. Bilaga 2 Protokoll styrelsemöte ÖVAR 2022-02-24.pdf , 5 MB. 5 MB 2022-04-14 13.54
11. KS Protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2022-03-15.pdf , 112.5 kB. 112.5 kB 2022-04-14 13.54
11. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarför.pdf , 686.7 kB. 686.7 kB 2022-04-14 13.54
11 bilaga 1 MOTIONSSTATISTIK.pdf , 219.7 kB. 219.7 kB 2022-04-14 13.54
11 bilaga 2 MEDBORGARFÖRSLAGSSTATISTIK.pdf , 165.6 kB. 165.6 kB 2022-04-14 13.54
13. KS Protokoll - Svar på motion nr 62018 från Björn Molin (RP) – Bolltältet på Sjökarby Ridskolas sommarhage.pdf , 108.3 kB. 108.3 kB 2022-04-14 13.55
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 6 - 2018.pdf , 110.6 kB. 110.6 kB 2022-04-14 13.55
13. Tjut - Svar på motion nr 6-2018 från Björn Molin (RP) - Bolltältet på Sjökarby Ridskolas sommarhage.pdf , 441.8 kB. 441.8 kB 2022-04-14 13.55
13. bilaga motion nr 6-2018 - Bolltältet på Sjökarby Ridskolas sommarhage.pdf , 2.9 MB. 2.9 MB 2022-04-14 13.55
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 252021 av Peter Nummert (RP) – Ta fram riktlinjer och kriterier för tilläggsbelopp.pdf , 417.8 kB. 417.8 kB 2022-04-14 13.55
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 25_2021 av Peter Nummert (RP).pdf , 428 kB. 428 kB 2022-04-14 13.55
14. Tjut Svar på motion nr 25_2021 av Peter Nummert (RP).pdf , 820 kB. 820 kB 2022-04-14 13.55
14. Bilaga 1 - Motion nr 25-2021.pdf , 735.5 kB. 735.5 kB 2022-04-14 13.55
14. Bilaga 2 Protokollsutdrag FGN - Svar på motion nr 25_2021 av Peter Nummert.pdf , 741.2 kB. 741.2 kB 2022-04-14 13.55
14. Bilaga 3 Protokollsutdrag GVN - - Svar på motion nr 25_2021 av Peter Nummert.pdf , 4.3 MB. 4.3 MB 2022-04-14 13.55
15. Motion nr 15-2022.pdf , 1.5 MB. 1.5 MB 2022-05-03 10.18
16. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 3-2022.pdf , 90.1 kB. 90.1 kB 2022-04-14 13.56
16. Medborgarförslag nr 3-2022.pdf , 210.2 kB. 210.2 kB 2022-04-14 13.56
16. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 4-2022.pdf , 99.4 kB. 99.4 kB 2022-04-14 13.56
16. Medborgarförslag nr 4-2022.pdf , 114.8 kB. 114.8 kB 2022-04-14 13.56
16. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 5-2022.pdf , 108.1 kB. 108.1 kB 2022-04-14 13.56
16. Medborgarförslag nr 5-2022.pdf , 108.1 kB. 108.1 kB 2022-04-14 13.56
16. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 6-2022.pdf , 102.9 kB. 102.9 kB 2022-04-14 13.56
16. Medborgarförslag nr 6-2022.pdf , 93.5 kB. 93.5 kB 2022-04-14 13.56
16. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 7-2022.pdf , 107.9 kB. 107.9 kB 2022-04-14 13.56
16. medborgarförslag nr 7-2022.pdf , 121.6 kB. 121.6 kB 2022-04-14 13.56
KF Protokoll 2022-04-25 §§ 31-318.pdf , 2.5 MB. 2.5 MB 2022-05-05 13.51
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.