Österåkers kommuns logotype

Så går det till att fatta beslut

I en kommun fattas en mängd olika beslut på olika nivåer. Här kan du följa ärendegången i ett ärende som kommunfullmäktige beslutar om, en motion.

  1. En ledamot i kommunfullmäktige skickar ett förslag, en motion, till kommunfullmäktige.
  2. Motionen måste uppfylla kriterierna för en motion för att kunna väckas i Kommunfullmäktige. Motionen remitteras sedan till kommunstyrelsen för beredning.
  3. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår vilken nämnd eller vilka nämnder som bör uttala sig om motionen. Kommunstyrelsens ordförande godkänner föreslagna remissinstanser.
  4. Motionen expedieras till en eller flera nämnder. Respektive förvaltning handlägger motionen och skriver förslag till beslut i ett så kallat tjänsteutlåtande. Ordföranden kan inför beslut i varje nämnd komplettera underlaget med ett ordförandeförslag.
  5. Nämnden fattar beslut utifrån det underlag som förvaltningens tjänstemän och i vissa fall nämndens ordförande skrivit fram. Sedan expedieras beslutet till kommunstyrelsen.
  6. Kommunstyrelsens förvaltning sammanfattar det eller de beslut som fattats i nämnd och tillför egna synpunkter efter handläggning. Detta görs i ett tjänsteutlåtande som även innehåller förslag till beslut. Kommunstyrelsens ordförande kan komplettera underlaget med ett ordförandeförslag.
  7. Kommunstyrelsen fattar beslut utifrån det underlag som har skrivits. Beslutet expedieras sedan till kommunfullmäktige.
  8. Beslut med anledning av motionen fattas i Kommunfullmäktige efter en debatt. Kommunfullmäktige kan besluta om att bifalla motionen, avslå motionen eller anse motionen besvarad.
  9. Om kommunfullmäktige bifaller motionen ska förslaget genomföras. Beslutet expedieras då till de nämnder som ansvarar för detta.
  10. Nämndernas förvaltningar verkställer motionens förslag.
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.