Österåkers kommuns logotype

Kontakt med förtroendevalda

En förtroendevald väljs för att representera sina väljare och sitt parti under en mandatperiod. När du röstar i val till kommunfullmäktige påverkar du vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur vilka förtroendevalda som ska sitta i de olika nämnderna.

Den förtroendevalda företräder sina väljare under den period som uppdraget pågår, en så kallad mandatperiod. När du röstar i kommunvalet påverkar du hur mandaten fördelas i kommunfullmäktige, det vill säga vilka förtroendevalda som får sitta i Kommunfullmäktige. Österåkers kommun har 51 mandat i kommunfullmäktige.

Som medborgare har du möjlighet att kontakta dina förtroendevalda i din kommun.

Ditt ärende blir allmän handling

När du kontaktar dina lokala förtroendevalda är det bra att känna till att din fråga eller ditt ärende blir en allmän handling om den faller under nämndens (myndighetens) verksamhetsområde.

Läs mer om allmän handling.

Kontakta de politiska nämnderna

Genom nedanstående e-postadresser kan du kontakta kommunstyrelsens och de andra nämndernas förvaltningar.

Ditt mejl går till registrator eller till nämndsekreteraren, som registrerar ärendet. Beroende på frågans/synpunktens innehåll vidarebefordrar nämndsekreteraren därefter din fråga eller synpunkt till nämndens ordförande, alternativt till berörd förvaltning/tjänsteperson.

Om du vill komma i kontakt med en viss person eller funktion i nämnderna, se nästa rubrik om att söka efter och kontakta förtroendevalda.

E-postadresser till nämnderna

Nämnd

E-postadress

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@osteraker.se

Byggnadsnämnden

byggnadsnamnden@osteraker.se

Kultur- och fritidsnämnden

kulturochfritidsnamnden@osteraker.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

miljoskydd@osteraker.se

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

nan@osteraker.se

Socialnämnden

socialnamnden@osteraker.se

Utbildningsnämnden

ubn@osteraker.se

Valnämnden

val@osteraker.se

Vård- och omsorgsnämnden

vard-ochomsorgsnamnden@osteraker.se

Överförmyndarnämnden

ofm@osteraker.se

Sök och kontakta förtroendevalda

I förtroendemannaregistret kan du söka efter förtroendevalda i Österåkers kommun, se vilka uppdrag de har och även se deras kontaktuppgifter. I registret finns de uppgifter som de förtroendevalda har samtyckt till att de publiceras (i enlighet med dataskyddsförordningen, gdpr).

Här kan du också bland annat se vilka förtroendevalda som ingår i respektive nämnd och i kommunfullmäktige.

Sök förtroendevald i förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.