Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Kontakt med förtroendevalda

En förtroendevald väljs för att representera sina väljare och sitt parti under en mandatperiod. När du röstar i val till Kommunfullmäktige påverkar du vilka förtroendevalda som ska sitta i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur vilka förtroendevalda som ska sitta i de olika nämnderna.

Den förtroendevalda företräder sina väljare under den period uppdraget pågår, en så kallad mandatperiod. När du röstar i kommunvalet påverkar du hur mandaten fördelas i Kommunfullmäktige, det vill säga vilka förtroendevalda som får sitta i Kommunfullmäktige. Österåkers kommun har 51 mandat i Kommunfullmäktige.

Som medborgare har du möjlighet att kontakta dina förtroendevalda i din kommun. Tänk på att din fråga eller ditt ärende blir en allmän handling om den faller under myndighetens eller nämndens verksamhetsområde.

Ditt ärende blir allmän handling

När du kontaktar dina lokala förtroendevalda är det bra att känna till att din fråga eller ditt ärende blir en allmän handling om den faller under nämndens (myndighetens) verksamhetsområde.

Läs mer om allmän handling.

Kontakta nämndernas förvaltningar

Genom nedanstående e-postadresser kan du kontakta Kommunstyrelsens och de andra nämndernas förvaltningar. Mejlet går till registrator eller till nämndsekreteraren, som registrerar ärendet och därefter vidarebefordrar till nämndens ordförande alternativt till berörd förvaltning/tjänstemän beroende på frågans/synpunktens innehåll.

Om du vill komma i kontakt med en särskild person eller funktion i nämnderna, se nästa rubrik om att söka efter och kontakta förtroendevalda.

E-postadresser till nämnderna

Nämnd

E-postadress

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@osteraker.se

Byggnadsnämnden

byggnadsnamnden@osteraker.se

Kultur- och fritidsnämnden

kulturochfritidsnamnden@osteraker.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

miljoskydd@osteraker.se

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

nan@osteraker.se

Socialnämnden

socialnamnden@osteraker.se

Utbildningsnämnden

ubn@osteraker.se

Valnämnden

val@osteraker.se

Vård- och omsorgsnämnden

vard-ochomsorgsnamnden@osteraker.se

Överförmyndarnämnden

ofm@osteraker.se

Sök efter och kontakta förtroendevalda

I förtroendemannaregistret kan du söka efter förtroendevalda i Österåkers kommun, få fram mer information om de förtroendevalda samt se deras kontaktuppgifter. Endast uppgifter som de berörda har samtyckt till publiceras, enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Gå till förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.