Österåkers kommuns logotype

Trygghet och säkerhet

Två vuxna och ett barn sitter lutad mot klippvägg i kvällssol

Österåker ska vara en trygg och säker kommun för alla.

Österåkers kommun arbetar för ett säkert samhälle med en god krisberedskap. Målet med arbetet är att skapa ett säkert samhälle för alla som bor och verkar i kommunen. För att uppnå målet arbetar kommunen aktivt inom flera olika områden. Det är kommunstyrelsen som har det övergripande politiska ansvaret för kommuninvånarnas säkerhet och trygghet.

Läs mer om arbetet med kris och säkerhet

Trygghetsarbete

Österåker har nolltolerans mot brott och skadegörelse. Kommunen bedriver ett förebyggande arbete för att öka den upplevda tryggheten, minska brottsligheten och användandet av droger. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap, utbilda, stödja olika verksamheter och delta i samarbeten. Österåkers kommun arbetar tillsammans med polis och övriga kommuner i Roslagen för att tillsammans öka tryggheten.

Läs mer om Trygg i Österåker.

Läs mer om volontärarbete som exempelvis grannsamverkan och båtsamverkan

Drogförebyggande arbete

För att ha ett välfungerande drogförebyggande arbete samarbetar olika förvaltningar inom kommunen såsom skola, socialtjänst och fritid. Kommunen samarbetar även med myndigheter och andra aktörer.

Läs mer om drogförebyggande arbete i Österåker

Försäkringar

Österåkers kommun har en olycksfallsförsäkring som omfattar elever inom förskola, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Besökare till Österåkers kommun är också försäkrade under vistelsen i kommunens lokaler.


Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.