Österåkers kommuns logotype

Politik och demokrati

Två personer sitter vid köksbord i hemmamiljö, skriver eller fyller i papper

Du som bor i Österåkers kommun kan påverka politiken på olika sätt. Du kan påverka via de allmänna valen vart fjärde år eller i perioden mellan valen, till exempel genom att lämna in medborgarförslag.

Den svenska demokratin är en representativ demokrati. Det innebär att folket väljer representanter som styr genom regelbundna och allmänna val.

Vart fjärde år kan du som är röstberättigad rösta på det parti och de personer som du vill ska representera dig i riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Fördelning av mandat i Österåkers kommun, det vill säga fördelning av de 51 platserna i Kommunfullmäktige, sker utifrån valresultatet.

Folkomröstningar

Folkomröstningar kan förekomma på nationell nivå och på lokal nivå. Lokala folkomröstningar genomförs antingen på uppdrag av Kommunfullmäktige eller som en följd av ett folkinitiativ.

Kommunfullmäktige inför folkomröstningar i frågor där kommunen vill hämta in synpunkter från kommunens medborgare. Därefter fattas beslut.

Ett folkinitiativ är en begäran om folkomröstning kring en särskild fråga som väcks av kommunens röstberättigade medborgare. Minst tio procent av de röstberättigade medborgarna måste medverka i initiativet, med bland annat namn och underskrift. En folkomröstning sker i frågan om minst två tredjedelar av Kommunfullmäktiges närvarande ledamöter inte säger nej. Valnämnden ska också ha kontrollerat och godkänt underskrifterna.

Alla folkomröstningar i Sverige är rådgivande.

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Österåkers kommun har möjlighet att lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Medborgarförslaget kan handla om allt som rör kommunens verksamhet, till exempel skola, vård och omsorg, kultur och fritid. Medborgarförslaget handläggs av den nämnd som berörs. Beslutet fattas antingen i nämnden eller i kommunfullmäktige.

Så här lämnar du medborgarförslag.

Synpunkter och förslag

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter, frågor eller förslag, både ris och ros.

Så här lämnar du synpunkter och förslag till kommunen.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.