Österåkers kommuns logotype

Service och kvalitetsarbete

Förälder och barn sitter i en grå soffa. Skriver på datorn

Kvaliteten i Österåkers kommun följs upp regelbundet inom olika verksamhetsområden, vanligtvis genom enkäter och andra typer av undersökningar. Här kan du som invånare ta del av hur dina skattepengar används för att uppnå bättre och högre kvalitet i våra verksamheter. Du kan också ta del av de senaste rapporterna och resultaten.

Kommunens kvalitet mäts på olika sätt och nämnderna följer varje år upp sina egna verksamheter. Det kan till exempel handla om enkäter till elever i grundskola och gymnasium, till barn och vårdnadshavare i förskolan, till besökare på daglig verksamhet, samt brukare av hemtjänst. Även förenings- och näringslivets upplevelse av kontakten med kommunen undersöks.

Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och regioner genomför varje år undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Undersökningen mäter kommuners kvalitet ur ett invånarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen är indelad i tre olika områden;barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Det handlar till exempel om öppettider i bibliotek, kötid för att få en förskoleplats, bemötande och tillgänglighet i kontakt med kommunen och hur stor andelen miljöbilar kommunen har.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) – 2020 , 328.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om KKiK och se nyckeltal för samtliga kommuner via Sveriges kommuner och regioners webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarundersökningen

Österåker deltar tillsammans med 160 andra kommuner i SCB:s medborgarunderökning. Undersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande du som invånare upplever att du har. I år finns det också nya frågor om integration och jämlikhet. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för vår kommun och dess verksamheter.

Undersökningen pågår fram till 3 november, därefter publiceras resultatet på den här sidan.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Under hösten 2022 genomfördes undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) för demte gången i Österåker. Lupp är en enkät utgiven av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, där ungdomar får ge sin bild av livet i kommunen. Frågorna handlar bland annat om skola, fritid, inflytande, politik, hälsa och framtid.

Enkäten görs av alla elever i grundskolans årskurs åtta och gymnasiets årskurs två. Resultatet återkopplas till de elever som gör enkäten och ligger till grund för vidare samtal om ungas livssituation. Österåkers kommun vill att fler unga ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling. Lupp är en del i det arbetet.

Undersökningen genomfördes också 2010, 2013, 2016, 2019 och 2022. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att ta del av resultatet från tidigare år.

Projekt för ökad kvalitet

I Österåkers kommun pågår ett långsiktigt projekt för att förbättra kvaliteten i den kommunala servicen för våra invånare.

Läs mer om Österåkers kommuns projekt för ökad kvalitet. Öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och förslag

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter, frågor eller förslag, både ris och ros. Du kan lämna dina synpunkter i ett formulär på sidan Synpunkter och förslag eller skicka ett e-postmeddelande.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.