Österåkers kommuns logotype

Kris och beredskap

Österåkers kommun arbetar förebyggande för att alla som bor och verkar i kommunen ska vara säkra samt att tillgångar och resurser inte skadas. I arbetet för att skapa ett tryggt och säkert samhälle samarbetar Österåker med andra kommuner, regioner, länsstyrelsen, statliga myndigheter samt ett flertal andra aktörer.

Säkerhetsarbetet i kommunen handlar om att kommunen ska vara förberedd vid en eventuell kris, arbeta med skydd mot olyckor och skydd av kommunens olika verksamheter.

Mer om kris och beredskap

Vi har samlat viktig information till dig som kommuninvånare i portalen Kris och beredskap.

Krisberedskap

Kommunens krisberedskap regleras i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det innebär att kommunen har ett geografiskt områdesansvar för förberedelser och hantering av en kris. I ansvaret ingår att kommunen ska samverka med relevanta aktörer samt ha en plan och organisation för att på bästa sätt hantera en krissituation.

Vid en kris kan människor bevittna eller vara med om svåra händelser. Kommunens grupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM, kan då vara ett stöd.

Skydd mot olyckor

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innebär att kommunen ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga olyckor. Förebyggande säkerhetsarbete i den egna verksamheten betyder att Österåkers kommuns personal, verksamhet och egendomar ska vara säkra. Arbetet bedrivs i alla verksamheter på alla verksamhetsnivåer enligt kommunens säkerhetspolicy.

Skyddsrum

I Österåkers kommun finns ett antal skyddsrum. På sidan Skyddsrum hittar du mer information och aktuella länkar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) information om skyddsrum.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.