Österåkers kommuns logotype

Diarium och arkiv

Ett diarium är ett register över en myndighets allmänna handlingar. Det finns flera anledningar till att man registrerar handlingar i ett diarium. Huvudsyftet är att uppfylla offentlighetsprincipen, som innebär att du som medborgare har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen är en viktig del i vårt demokratiska samhälle. Syftet är bland annat att du som medborgare ska kunna ta del av allmänna handlingar, och därigenom få insyn i kommunens arbete.

Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet och nämndens registrator registrerar och diarieför myndighetens allmänna handlingar i ett diarium. Vem som helst har rätt att del av allmänna handlingar utan att vare sig behöva tala om vem man är eller varför man vill ta del av handlingen.

Om handlingen innehåller sekretessbelagd information kan myndigheten behöva efterforska vem som begär ut handlingen för att kunna underlätta sekretessprövningen, alltså ta ställning till frågan om handlingen ska lämnas ut eller inte.

Kommunarkivet

Kommunarkivet är slutarkiv för handlingar som produceras i den kommunala förvaltningen i Österåkers kommun. Här förvaras främst handlingar från tidsperioden 1863–2009.

Kommunarkivet innehåller handlingar från Österåkers kommun, Vaxholms kommun, från den tidsperiod som Vaxholms- och Österåkers kommuner var sammanslagna, samt från tidigare självständiga kommuner, som idag ingår i Österåkers kommun: Östra Ryd, Roslags-Kulla och Ljusterö. Utöver detta finns ett fåtal föreningsarkiv med lokal anknytning levererade till kommunarkivet.

Förfrågningar

Kommunarkivet tar emot förfrågningar via brev, e-post och telefon. Det är gratis att få uppgifter ur arkiven, men vid beställning av kopior kan en avgift tas ut.

Betygshandlingar

Aktiva skolor

Betygsdokumentation från aktiva skolor i kommunen förvaras hos respektive skola. Kontakta skolan direkt när du vill ha ut betygshandlingar.

Skolor som inte längre är aktiva

Österåkers kommunarkiv förvarar enbart äldre betygsdokumentation från skolor som inte längre är aktiva.

För betygsdokumentation från Bergaskolan, kontakta kommunarkivet@osteraker.se

För betygsdokumentation före 1985 från Röllingby gymnasium, kontakta kommunarkivet@osteraker.se

För betygsdokumentation från och med 1985 från Röllingby gymnasium, kontakta osterakersgymnasium@osteraker.se

Komvux

För betyg från Komvux, kontakta Kunskapscentrum nordost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friskolor

Vissa friskolors betyg finns levererade till kommunarkivet:

  • Akers friskola
  • Fredsborgskolan
  • Skärgårdsgymnasiet

Nedlagda friskolor:

  • Didaktus Åkersberga (nedlagd)
  • IT-gymnasiet (nedlagd)
  • John Bauergymnasiet (nedlagd)
  • Prolympia Åkersberga (nedlagd)
  • RHS-gymnasiet Åkersberga (nedlagd)
  • Vetenskapliga skolan (nedlagd)

Besök kommunarkivet

Nästan alla handlingar som förvaras på kommunarkivet är tillgängliga för forskning. Du är välkommen att besöka arkivet och ta del av de handlingar som förvaras här. Forskarplatser finns till förfogande. Kommunarkivet har inga särskilda öppettider utan har normalt öppet under kontorstid. Vid besök är det säkrast att i förväg kontakta kommunarkivarien och boka en tid.

Kommunarkivet
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.