Österåkers kommuns logotype

Hur du kan använda diariet

För att du ska kunna ta del av kommunens allmänna handlingar måste kommunen ha en bra offentlighetsstruktur. Allmänna handlingar ska hållas åtskilda från andra handlingar. Därför används ett diarium, som håller allmänna handlingar samlade på ett ställe. I diariet kan du också enkelt följa ett ärendes handläggning.

Inom en kommun finns flera sorters ärenden och olika sätt att hitta dem. Ett ärende kan till exempel vara en motion, förslag, från en fullmäktigeledamot, kommunens yttrande till en myndighet eller en fråga från allmänheten. I ett ärende håller man alla allmänna handlingar samlade i en och samma akt och tilldelar dem ett gemensamt diarienummer. Alla handlingar i ett ärende registreras alltså under ett och samma diarienummer oberoende när de inkommer eller upprättas.

Hitta ärenden

Det finns flera sätt att hitta ärenden. Om du vill ta del av en allmän handling vänder du dig till den nämnd som förvarar handlingen. Man kan kontakta kommunens nämnder via brev, e-post, telefon eller fax. Handlingarna förvaras hos respektive nämnd i cirka fem år. Därefter levereras handlingarna till kommunarkivet, där de bevaras för all framtid. Om du är osäker på när ett ärende behandlats eller i vilken nämnd, kan du vända dig till kommunkansliet.

Om den allmänna handlingen innehåller sekretessbelagd information kan du nekas att ta del av den i sin helhet eller av vissa delar. Du kan då begära att få ett skriftligt avslagsbeslut och kan då överklaga myndighetens beslut till Kammarrätten.

På vår sida Kallelser, handlingar och protokoll ser du när de politiska nämndernas sammanträden äger rum, och vilka ärenden som ska behandlas eller har behandlats vid ett visst sammanträde. Där finns också samtliga handlingar som skickats ut inför ett sammanträde och protokoll med mera.

Kommunarkivet
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.