Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Officiella anslagstavlan

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en officiell anslagstavla. Den officiella anslagstavlan är digital och här finns tillkännagivanden om Kommunfullmäktiges sammanträden, kallelser till nämnder och styrelser, justerade protokoll, kungörelser samt tillkännagivande av Österåkers kommuns nya författningar.

Om du är missnöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga det. Läs om hur du överklagar.

Kallelser och protokoll till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder finns att läsa på sidan Kallelser, handlingar och protokoll.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.