Österåkers kommuns logotype

Elevhälsa

Skolan ska vara en trygg miljö som ger förutsättningar för alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö.

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till elevhälsa som ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet består av skolsköterska och vid behov skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens. Skolans personal har ansvar för att vara delaktiga i elevhälsoarbetet.

All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt enligt sekretesslagen för att skydda vårdnadshavares och elevernas integritet. Är du osäker på vad tystnadsplikten innebär, fråga gärna personalen.

Det här gör elevhälsan:

  • främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • förebygger ohälsa och inlärningssvårigheter
  • främjar en hälsosam livsstil, goda matvanor, rörelse och en aktiv livsstil
  • bidrar till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • bidrar med åtgärder och anpassningar för varje elev som är i behov av särskilt stöd

Kommunal elevhälsa

På varje kommunal skola finns ett elevhälsoteam som leds av rektor. Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet finns på respektive kommunal skolas webbplats.

Du kan läsa om den elevhälsan på den kommunala utbildningens webbplats.

Elevhälsans webbportal för elev och vårdnadshavare

Elevhälsans webbportal Prorenata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsa på fristående skola

Kontakta respektive skola.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.