Österåkers kommuns logotype

Skolsköterskor och skolläkare

Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser och ingår i den samlade elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Alla skolor har en skolsköterska och skolläkare knuten till sig.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet får du genom att kontakta respektive grundskola. Många skolor har uppgifterna på sin hemsida.

Till skolsköterskan kan elever och vårdnadshavare vända sig med frågor om elevens hälsa. Sköterskan erbjuder hälsobesök, vaccinationer och har en öppen mottagning, där elever kan få enklare sjukvård om någon till exempel gjort illa sig på rasten.

Skolsköterskan, och vid behov skolläkaren, kan identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser. Skolläkaren har regelbundet mottagning på skolorna för elever med skolrelaterade problem eller medicinska frågeställningar rörande utvecklingen. Tidsbeställning gör du genom skolsköterskan.

Elevhälsans medicinska insatser, EMI

Vid skolstart tar EMI över ansvaret att följa barnens hälsoutveckling från BVC, barnavårdscentralen.

Tystnadsplikt

Liksom all hälso- och sjukvårdspersonal har alla som arbetar inom EMI tystnadsplikt. De har också anmälningsplikt vid oro eller misstanke om att ett barn far illa.

Förebyggande hälsovård

EMI erbjuder individuella hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Vid behov erbjuds tid hos skolläkaren. Vaccinationer erbjuds enligt det allmänna svenska vaccinationsprogrammet.

Hälsobesök och vaccinationer

EMI arbetar också med:

 • Hälsorådgivning.
 • Enklare sjukvårdsinsatser.
 • Hjälp med hänvisning till övrig sjukvård.
 • Besök hos skolläkare.
 • Att bevaka elevens arbetsmiljö ur ett medicinskt perspektiv.
 • Att bidra med en medicinsk kunskap till skolans pedagogiska verksamhet.

Vid frågor

Om du har funderingar kring ditt barns hälsa kontaktar du skolsköterskan.

I fall ditt barn blir sjukt eller skadar sig ska du kontakta din vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Hälsokontroller i dem fristående skolorna.

Kontakta respektive skola.

Hälsokontroller i dem kommunala skolorna.

Hälsouppgifter från vårdnadshavare och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för hälsobesöket. Det är också viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan stämmer därför av med pedagogen om hur den första tiden på skolan har varit. Vid hälsobesöket undersöks barnets längd- och viktutveckling, syn och hörsel.

E-tjänst hälsouppgifter inför hälsobesök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I årskurs 2 erbjuds elever ett trivselbesök med kontroll av längd- och viktutveckling.

Från och med läsåret 2021/20222 erbjuds vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund dos 2 i årskurs 2.

E-tjänst samtycke vaccination mot MMR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtycke av vaccination

För att ditt barn ska kunna vaccineras behövs ett samtycke från samtliga vårdnadshavare (om ni har gemensam vårdnad). Samtycket fylls i via en e-tjänst och genom dessa steg:

 1. Vårdnadshavare 1 loggar in i e-tjänsten med hjälp av BankID.
 2. Vårdnadshavare 1 fyller i ett medgivande.
 3. När Vårdnadshavare 1 signerat med BankID skickas ett mejl till vårdnadshavare 2.
 4. Vårdnadshavare 2 klickar på länken och signerar samtycke för vaccination.

I årskurs 4 erbjuds ett hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling samt rygg. En e-enkät fylls i av eleverna på skolan. Enkäten tillsammans med hälsouppgifter som fylls i av vårdnadshavare och elev inför besöket ligger till grund för samtalet.

E-tjänst hälsouppgifter inför hälsobesök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I årskurs 5 erbjuds vaccin mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen sker vid två tillfällen med cirka sex månaders mellanrum.

E-tjänst samtycke vaccination mot HPV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtycke av vaccination

För att ditt barn ska kunna vaccineras behövs ett samtycke från samtliga vårdnadshavare (om ni har gemensam vårdnad). Samtycket fylls i via en e-tjänst och genom dessa steg:

 1. Vårdnadshavare 1 loggar in i e-tjänsten med hjälp av BankID.
 2. Vårdnadshavare 1 fyller i ett medgivande.
 3. När Vårdnadshavare 1 signerat med BankID skickas ett mejl till vårdnadshavare 2.
 4. Vårdnadshavare 2 klickar på länken och signerar samtycke för vaccination.

I årskurs 8 erbjuds hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling samt rygg. En e-enkät fylls i av eleverna på skolan. Den tillsammans med hälsouppgifter som fylls i av vårdnadshavare och eleven inför besöket ligger till grund för samtalet. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta erbjuds.

E-tjänst hälsouppgifter inför hälsobesök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst samtycke vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta Länk till annan webbplats.

Samtycke av vaccination

För att ditt barn ska kunna vaccineras behövs ett samtycke från samtliga vårdnadshavare (om ni har gemensam vårdnad). Samtycket fylls i via en e-tjänst och genom dessa steg:

 1. Vårdnadshavare 1 loggar in i e-tjänsten med hjälp av BankID.
 2. Vårdnadshavare 1 fyller i ett medgivande.
 3. När Vårdnadshavare 1 signerat med BankID skickas ett mejl till vårdnadshavare 2.
 4. Vårdnadshavare 2 klickar på länken och signerar samtycke för vaccination.

I gymnasiets årskurs 1 erbjuds hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling. En e-enkät fylls i av eleverna på skolan. Den tillsammans med hälsouppgifter som fylls i av vårdnadshavare och eleven inför besöket ligger till grund för samtalet.

E-tjänst hälsouppgifter inför hälsobesök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EMI erbjuder hälsosamtal för nyanlända elever och en allmän hälsoundersökning. Kompletterande vaccinationer erbjuds vid behov.

Är du nyinflyttad är det viktigt att att EMI får in information om eventuella sjukdomar, funktionshinder eller annat som kan påverka skolgången och ha betydelse för inlärningen. Vi vill också veta hur ditt barn mår eller om ni behöver stöd och hjälp i något avseende.

E-tjänst hälsouppgifter nyinflyttad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.