Betyg och bedömning

Här får du och ditt barn information om kunskapsmålen, bedömning, betyg, utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan samt information om betygskopior.

Kunskapsmål

Kunskapsmål är ett sätt att beskriva de kunskaper som eleven ska ha lärt sig efter att eleven har gått ut nian. En del av målen är mer övergripande. Till exempel är ett mål att varje elev ska kunna tala och skriva svenska "på ett rikt och nyanserat sätt”. Det finns också mer konkreta mål för varje enskilt ämne. De mer konkreta målen för varje ämne kallas kursplaner. I varje kursplan står också vad som behöver vara uppnått för att nå ett visst betyg.

Bedömning

En lärare ska inte bara lära ut utan också utvärdera hur varje elevs lärande utvecklas. Det är viktigt att eleven får veta från läraren vad eleven är bra på och vad eleven behöver bli bättre på.

Betyg

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsskalan går från A som är högsta betyget till F som är det lägsta betyget. A-E står för ett godkänt betyg och F står för ett inte godkänt betyg. Betyget ska visa i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskraven som finns för varje ämne och kurs.

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan. På skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer kring betyg och betygssättning.

De kommunla skolornas betyg publiceras i Dexter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De fristående skolornas betyg kommuniceras via respektive skola.

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

Minst en gång per termin ska läraren hålla ett utvecklingssamtal med dig som vårdnadshavare och ditt barn. Samtalet ska handla om ditt barns utveckling i skolan. Det gäller både hur ditt barn tar till sig undervisningen och hur barnet fungerar socialt.

För de barn som inte får betyg ska läraren göra en så kallad skriftlig individuell utvecklingsplan. Det är en plan för hur ditt barn ska kunna utvecklas i skolan. Planen ska beskriva hur det går för elevens i skolan och hur eleven ska utvecklas vidare. Planen ska också beskriva vad skola, elev och föräldrar kan göra för att hjälpa eleven att utvecklas.

Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. De ska också ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. De nationella proven kan också användas för att göra kursplanerna och ämnesplanerna konkreta och ge en ökad måluppfyllelse för eleverna. Ämnesproven är obligatoriska.

De nationella proven svenska och matematik i årskurs 3 genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under provperioden som de olika delproven genomförs.

I årskurs 6 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk under de provdagar som Skolverket har fastställt.

I årskurs 9 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk samt i biologi, fysik eller kemi och geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolan genomför ett av ämnesproven i NO-ämnena samt ett av ämnesproven i SO-ämnena. Proven genomförs på de provdagar som Skolverket har fastställt.

Betygskopior

Om du behöver hämta ut kopior på dina betyg kontaktar du i först hand skolexpeditionen på den skola som du har läst på.

Fristående skolor är skyldiga att leverera kopior på slutbetygen i årskurs 9 och gymnasieskolan till kommunen, där de då blir offentliga handlingar. Det innebär att det går att få ut betygskopior från fristående skolor även om de har flyttat eller lagt ner, förutsatt att skolan har skickat in sina betygskopior till kommunen.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.