Österåkers kommuns logotype

Förskoleklass

Österåkers kommun har som mål att bli länets bästa skolkommun. Här finns ett brett utbud av förskoleklasser, både i kommunal och i fristående regi och med olika inriktningar. Du kan själv ansöka om vilken skola du vill att ditt barn ska gå i.

Förskoleklass

Förskoleklass är till för barn som ännu inte har börjat i grundskolan eller grundsärskolan. Ditt barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år hen fyller sex år. Förskoleklass har verksamhet cirka 3 timmar per dag. Behöver du omsorg även efter förskoleklass verksamhet, söker du om plats på fritidshem. Det är gratis att gå i förskoleklass, men en avgift tas ut för placering på fritidshem.

Förskoleklass är obligatorisk. Det innebär att skolplikten normalt börjar redan när barnet är sex år. Skollagens regler om närvaro och ledighet gäller därför även i förskoleklassen.

Om det finns särskilda skäl kan barnet få uppskjuten skolplikt ett år och då gå kvar i förskolan. Vårdnadshavarna måste i så fall ansöka om uppskjuten skolplikt hos hemkommunen.

Förskoleklass är en viktig förberedelse inför skolstart. Om barnet går kvar i förskola även som sexåring ska barnet börja i förskoleklass vid sju års ålder. Har du frågor om förskoleplats eller möjligheten att gå kvar i förskolan, kontakta utbildningsförvaltningen eller din förskola.

Val av förskoleklass

Skolval till förskoleklass sker i februari för de kommunala skolorna. Du ansöker till de fristående skolorna genom att kontakta respektive skola, de har egen kö och antagningsregler.

Här finns även mer information Söka eller byta skola

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.