Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Information om skolskjuts med SL-kort

Viktig information till vårdnadshavare för barn som har beviljats skolskjuts med SL-kort. Läs om ändringar som gäller för 2023 då SL byter ut sitt biljettsystem. Länk till nyheten om SL-kort

Skolskjuts

Skolskjuts innebär att ditt barn kan få skolbuss, SL-kort eller taxi till och från skolan. Utgångspunkten för bedömning av detta är färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet. 

Skolskjuts med upphandlad taxi eller skolbuss beviljas för ett läsår i taget. Ny ansökan med nytt beslut görs inför varje läsår. Skolskjuts med SL-kort kan beviljas för längre tidsperiod.

Stegvis samordning till skolbuss

Resa med SL är det primära färdsättet för elever som uppfyller kraven för att beviljas skolskjuts i Österåker. Österåkers kommun inför en samordning av de resor till och från skolor som hittills har skett med taxi till skolbuss. Samordningen inleddes läsåret 2019/2020 för elever i Stavaområdet och på norra Ljusterö och sker för elever i resten av kommunen inför läsåret 2020/2021.

Införandet av fasta skolbusslinjer kan komma att innebära förändringar för elever som har valt en annan skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i - den så kallade anvisade skolan.

Elever som går i särskola och/eller som av särskilda skäl behöver hämtas i hemmet påverkas inte utan får fortsatt skolskjuts med taxi vid beviljad ansökan om skolskjuts.

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Österåkers kommuns riktlinjer , 193.1 kB, öppnas i nytt fönster. för skolskjuts. Elever i kommunal grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den skola som kommunen anvisar och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Avståndet mellan skolan och elevens folkbokföringsadress ska minst vara:

  • I förskoleklass minst 2 kilometer
  • I årskurs 1–3 minst 3 kilometer
  • I årskurs 4–9 minst 4 kilometer

Vid växelvis boende ska eleven och båda vårdnadshavarna vara folkbokförda i Österåkers kommun. Rätten till skolskjuts prövas från båda vårdnadshavares bostadsadresser.

För elever som går i särskola och/eller som av särskilda skäl behöver hämtas i hemmet krävs intyg, som bifogas med ansökan.

Elever i fritidsverksamhet har inte rätt till skolskjuts.

Om eleven uppfyller kraven beviljas i första hand ett SL-kort. SL-kort beviljas även till elever som går i fristående skolor om dessa elever skulle beviljats skolskjuts till den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i.

Skolskjuts till en annan skola än den där kommunen skulle ha placerat eleven i kan beviljas om det kan ske utan att det medför organisatoriska svårigheter eller en merkostnad för kommunen, såsom att sätta in ytterligare en skolbuss, ändra på skolbussens rutt eller sätta in en taxi. Om skolskjuts med skolbuss till en annan skola inte kan beviljas av sådana skäl, kan SL-kort beviljas.

Om eleven har haft rätt till skolskjuts med SL-trafik till den skola där kommunen skulle ha placerat eleven, har eleven även rätt till SL-kort till annan skola eftersom det inte innebär merkostnader för kommunen.

Genom tjänsten "Karta – beräkna avstånd" kan du få vägledande information om du kan vara berättigad till skolskjuts eller elevresa utifrån avstånd mellan bostad och anvisad skola. Kartan visar bara ungefärliga avstånd mellan din bostad och skolan och utgör i sig ingen garanti för beviljad skolskjuts.

Fyll i hemadress och den anvisade skolans namn och klicka på ”hämta vägbeskrivningar”. Kartan visar då hur långt det är till skolan och hur programmet har gjort sin beräkning. Avståndet beräknas utifrån närmaste trafiksäkra gång- och cykelväg mellan bostad och skola.

Karta – beräkna avstånd mellan bostad och skola  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om kartan?

Om du tycker att beräkningarna i kartan ser konstiga ut eller att ingen beräkning görs, kan det bero på att det är trafikfarlig väg. Vid frågor om tjänsten kan du skicka e-post till: gis@osteraker.se

Skolskjuts med skolbuss eller taxi beviljas för ett läsår i taget. Ny ansökan med nytt beslut görs inför varje läsår. Skolskjuts med SL-kort kan beviljas för längre tidsperiod

Ansökan om skolskjuts i form av skolbuss eller taxi ska normalt vara kommunen tillhanda i april varje år.

Ansökan om skolskjuts i form av kort till SL-trafik ska vara kommunen tillhanda i början av maj varje år.

Ansökningar inkomna under läsåret handläggs löpande.

Handläggningstiden för skolskjutsansökan är cirka tre veckor, men kan vara något längre under perioden maj–augusti.

Behandling av personuppgifter , 133.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan med e-legitimation

Ansökan om skolskjuts sker från och med maj 2020 med e-tjänsten Optiplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för alla som har en e-legitimation med BankID. I e-tjänsten väljer du om du vill få ditt beslut skickat till dig via e-post eller sms. Du kan också ta del av beslutet genom att logga in i Österåkers kommuns portal för skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med hjälp av BankID.

Ansökan utan e-legitimation

Saknar du e-legitimation via BankID gör du din ansökan via blankett.

Här kan du ta del av beslutet genom att logga in i Österåkers kommuns portal för skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med hjälp av BankID.

Om du har frågor om skolskjuts kan du kontakta servicecenter på telefon 08-540 810 00 
08.00 – 17.00 måndag – torsdag
08.00 – 16.00 fredag
eller skicka e-post till servicecenter@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.