Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Kundval hemtjänst

För att öka din valfrihet finns det i Österåkers kommun ett kundvalssystem inom hemtjänst och ledsagning. Det innebär att du kan välja mellan olika utförare för att få den bästa möjliga kvaliteten på tjänsten.

Hitta och jämför utförare

Via kommunens verktyg Hitta och jämför kan du se hela utbudet av utförare samt jämföra dessa.

Om enskilda företag

De enskilda företag som utför hemtjänst har blivit godkända av kommunen. Företagen uppfyller de krav som kommunen fastställt. Bland annat ska personalen ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter av de tjänster de erbjuder. Personalen har samma sekretess- och tystnadsplikt som i den kommunala hemtjänsten.

Hur kvaliteten bedöms i tjänsten

Utförarens arbete bedöms i första hand av dig som kund. Är du inte nöjd med hur tjänsten utförs kan du välja en annan utförare - ett annat företag eller kommunens hemtjänst. Kommunen har det yttersta ansvaret för hemtjänsten och följer därför upp kvaliteten genom att granska verksamheten och göra tillsynsbesök. Kontakta biståndshandläggaren om du vill byta utförare.

Hur det går till när du gör ditt val

Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare på kommunen. Behovet av hemtjänst prövas individuellt och utformas i samråd med dig och eventuellt dina anhöriga. Av beslutet om bistånd framgår vilka hjälpinsatser du har rätt till. Du får också information om vilka utförare du kan välja bland. När du gjort ditt val, meddelar handläggaren företaget, eller kommunens hemtjänst, att du valt just dem. Utföraren får uppgifter om vilka insatser du blivit beviljad. Utföraren tar sedan kontakt med dig och ni kommer överens om hur och när tjänsten ska utföras.

Betalning och avgifter

Den avgift som du betalar för hemtjänsten är densamma oavsett vem som utför uppgiften - kommunen eller något av de godkända företagen. Avgiften är fastställd av kommunen och betalas till kommunen enligt den faktura som du får. Varken de enskilda företagen eller kommunen får begära eller ta emot någon extra betalning för de tjänster som avser den hemtjänst som är beviljad av kommunen.

Tilläggstjänster

Enskilda företag har möjlighet att erbjuda och utföra tilläggstjänster åt dig utöver den hemtjänst som kommunen beviljat. Betalning för tilläggstjänsterna sker efter överenskommelse mellan dig och företaget.

Enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Information
Du kan kontakta din biståndshandläggare direkt. Telefontid 9-10 på vardagar.
Öppettider
Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-17 Äldreombudet måndag-torsdag 9-10
vard.omsorgsnamnden@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.