Österåkers kommuns logotype

Kundval hemtjänst

För att öka din valfrihet finns det i Österåkers kommun ett kundvalssystem inom hemtjänst och ledsagning. Det innebär att du kan välja mellan olika utförare för att få god kvalitet på tjänsten.

Hitta och jämför utförare

Via kommunens verktyg Hitta och jämför kan du se hela utbudet av utförare samt jämföra dessa.

Företag som utför hemtjänst

De enskilda företag som utför hemtjänst har blivit godkända av kommunen. Företagen uppfyller de krav som kommunen har fastställt. Bland annat ska personalen ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter av de tjänster som företaget erbjuder. Personalen har samma sekretess- och tystnadsplikt som i den kommunala hemtjänsten.

Hur bedöms kvaliteten i tjänsten?

Utförarens arbete bedöms i första hand av dig som kund. Är du inte nöjd med hur tjänsten utförs kan du välja en annan utförare – ett annat företag eller kommunens hemtjänst. Kommunen har det yttersta ansvaret för hemtjänsten och följer därför upp kvaliteten genom att granska verksamheten och göra tillsynsbesök.

Hur går det till när du gör ditt val?

Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare på kommunen. Behovet av hemtjänst prövas individuellt och utformas i samråd med dig och eventuellt med dina anhöriga. Av beslutet om bistånd framgår vilka hjälpinsatser som du har rätt till. Du får också information om vilka utförare du kan välja bland.

När du har gjort ditt val, meddelar handläggaren det företag eller kommunens hemtjänst som du har valt. Utföraren får uppgifter om vilka insatser som du har blivit beviljad. Därefter tar utföraren kontakt med dig och ni kommer överens om hur och när tjänsten ska utföras.

Vill du byta utförare av hemtjänst?

Kontakta biståndshandläggaren om du vill byta utförare.

Betalning och avgifter

Den avgift som du betalar för hemtjänsten är densamma oavsett om det är kommunen eller något av de godkända företagen som utför uppgiften.

Avgiften är fastställd av kommunen och betalas till kommunen enligt den faktura som du får.

De enskilda företagen eller kommunen får inte begära eller ta emot någon extra betalning för de tjänster som avser den hemtjänst som du är beviljad av kommunen.

Tilläggstjänster

Enskilda företag har möjlighet att erbjuda och utföra tilläggstjänster åt dig utöver den hemtjänst som kommunen beviljat. Betalning för tilläggstjänsterna sker efter överenskommelse mellan dig och företaget.

Enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Information
Du kan kontakta din biståndshandläggare på dennes direktnummer.
Öppettider
Måndag - torsdag 8-17, fredag 8-16 Äldreombudet tisdagar och onsdagar 9-10
vard.omsorgsnamnden@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.