Österåkers kommuns logotype

Hemtjänst

Du som vill ha hjälp i vardagen kan ansöka om hemtjänst. Hjälpen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen.

Tillsammans med dig utreder en biståndshandläggare ditt behov av hjälp utifrån din hälsosituation, funktionsnedsättning och sociala situation. Därefter beslutar biståndshandläggaren vilken hjälp du kan få.

Vilken hjälp kan jag få vid hemtjänst – serviceinsatser?

Det är ditt behov som styr vad du kan få för hjälp. Detta diskuterar du tillsammans med biståndshandläggaren. Men vanliga exempel på stöd är exempelvis:

 • Matlagning
 • Tvätt
 • Städning
 • Inköp
 • Tilläggstjänster

Privata hemtjänstutförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster. Vanliga exempel på tilläggstjänster är:

 • gräsklippning och trädgårdsarbete
 • rastning av husdjur
 • snöskottning

Har du behov av personlig omvårdnad och mer omfattande omsorg, läs mer under fliken Ansökan och information hemtjänst - personlig vård nedan.

Ansökan om serviceinsatser

För serviceinsatser fyller du i nedanstående blankett eller e-tjänst och skickar in till kommunen.

Under rubriken Kundval – utförare och hemtjänst kan du läsa mer om vilka utförare du kan välja. När du gjort ditt val, meddelar handläggaren verksamheten att du valt just dem. Utföraren får uppgifter om vilka insatser du blivit beviljad. Utföraren tar sedan kontakt med dig och ni kommer överens om hur och när tjänsten ska utföras.

Vilken hjälp kan jag få vid hemtjänst – personlig vård?

Det är ditt behov som styr vad du kan få för hjälp. Detta diskuterar du tillsammans med biståndshandläggaren. Men vanliga exempel på stöd är exempelvis:

 • personlig vård (dusch, av- och påklädning, förflyttning)
 • ledsagning (besök hos till exempel fotvård)
 • tillsyn

Privata hemtjänstutförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster. Vanliga exempel på tilläggstjänster är:

 • gräsklippning och trädgårdsarbete
 • rastning av husdjur
 • snöskottning

Ansökan om personlig vård

Du gör ansökan om hemtjänst via en biståndshandläggare. Behovet av hemtjänst prövas individuellt och utformas i samråd med dig och eventuellt dina anhöriga.

Av beslutet om bistånd framgår vilka hjälpinsatser du har rätt till.

Du får i beslutet också information om vilka utförare du kan välja bland. När du har gjort ditt val av utförare, meddelar handläggaren utföraren att du valt just den. Utföraren får uppgifter om vilka insatser du har blivit beviljad. Utföraren tar sedan kontakt med dig och ni kommer överens om hur och när tjänsten ska utföras.

Hjälp att ansöka

Kommunen kan hjälpa dig att skriva ut blanketten och skicka den hem till dig. Kontakta kommunens servicecenter via telefon eller mejl. Du kan även ansöka muntligt vid kontakt med biståndshandläggare.

Kontakt med biståndshandläggare får du via kommunens servicecenter:

När får jag beslutet?

Du får ditt beslut om hemtjänst så snart som möjligt, efter att handläggaren fått din ansökan och all efterfrågad information.

Handläggnings- och utredningstider fram till beslut

Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror dock på en mängd olika faktorer. Det beror bland annat på:

 • hur omfattande dina behov är
 • att korrekt underlag finns (som till exempel läkarintyg vid kognitiv sjukdom)
 • behov av särskilt boende

Ärenden som kräver mindre utredning kan vara klara på ungefär en vecka, exempelvis trygghetslarm. Ärenden som gäller omfattande hjälp i hemmet eller särskilt boende tar längre tid. Beslutet fattas enligt socialtjänstlagen (SoL) och skickas till dig per post.

Kundval – utförare av hemtjänst

Kundval innebär att du kan välja mellan olika utförare för att få den bästa möjliga kvaliteten på tjänsten. Vill du inte välja utförare av hemtjänst tilldelas du en enligt en viss turordning.

sidan Kundval hemtjänst kan du bland annat läsa mer om kvalitet, priser samt jämföra utförare.

Enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Information
Du kan kontakta din biståndshandläggare på dennes direktnummer.
Öppettider
Måndag - torsdag 8-17, fredag 8-16 Äldreombudet tisdagar och onsdagar 9-10
vard.omsorgsnamnden@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.