Österåkers kommuns logotype

Kommunal hälso- och sjukvård

Österåkers kommun ska erbjuda god hälso- och sjukvård. Det regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

De som omfattas är invånare med biståndsbeslut för:

  • särskilt boende för äldre
  • gruppbostad eller serviceboende för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • vistelse i daglig verksamhet och dagverksamhet

Inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ingår sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och inom särskilt boende för äldre även dietist. Läkarinsatser är enligt hälso- och sjukvårdslagen ett ansvar som åligger Regionen (Landstinget).

Hos vårdgivaren (juridisk person som driver vård) ska det finnas en verksamhetschef som ansvarar för hälso- och sjukvården i verksamheten.

MAS och MAR

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) säkerställer god och säker vård i den kommunala hälso- och sjukvården.

MAS och MAR följer upp att vårdgivarna följer lagar, förordningar och föreskrifter samt riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård i Österåkers kommun.

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård i Österåkers kommun , 798.7 kB.

Riktlinjerna är ett övergripande dokument som utgör ramverk och minimikrav för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. De anger inom vilka områden rutiner ska finnas och anger lägsta nivå för vad som är en god och säker hälso- och sjukvård. Respektive vårdgivare ska ha lokala skriftliga rutiner utifrån riktlinjerna.

Uppföljning och resultat rapporteras till kommunens Vård- och omsorgsnämnd.

Synpunkter och klagomål på vården

Synpunkter och klagomål ska utredas och besvaras av vårdgivaren.

Du kan också vända dig till patientnämnden som är en fristående och opartisk instans.

Kontaktuppgifter till Patientnämnden finns på Regions Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdskada - Lex Maria

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Syftet med utredningen ska vara att:

  • Klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det.
  • Ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt.
  • Begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

Vid misstanke om risk för- eller vid allvarlig vårdskada ska vårdgivaren informera MAS.

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år måste alla vårdgivare enligt lag upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna ska skickas digitalt till vard-ochomsorgsnamnden@osteraker.se senast den 1 mars.

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur det lokala arbetet har utförts under föregående år för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården samt vilka resultat som har uppnåtts.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.