Österåkers kommuns logotype

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som ibland upplever otrygghet i hemmet. Med ett trygghetslarm kallar du på hjälp i nödsituationer dygnet runt, till exempel om du ramlar. Du ansöker om ett trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare.

I Österåkers kommun består trygghetslarmet av en larmapparat och en larmklocka som du bär med dig. Trygghetslarmet är knutet till mobilnätet utan koppling till din telefon. När du larmar får du kontakt med en larmcentral via larmapparaten. Larmcentralen är bemannad dygnet runt och du kan prata via apparaten även om du är en bit ifrån den. Vid behov kontaktar larmcentralen dig per telefon. För dig som bor på fastlandet kommer i normala fall larmpatrullen inom ca 45 minuter.

Ansökan om trygghetslarm

Du kan ansöka om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare som du når via kommunens servicecenter. Du kan också ansöka via kommunens e-tjänst som du loggar in på med ditt bank-id.

Vanliga frågor och svar om trygghetslarm

Nedan hittar du vanliga frågor samt information om trygghetslarm.

Oavsett om du är under eller över 65 år har du rätt att ansöka om trygghetslarm. Varje enskild ansökan går igenom en biståndsprövning och det är denna som avgör om du kan få trygghetslarm eller inte.

Från den 1 januari 2024 kommer en avgift att tas ut med 150 kronor per månad för dig som har ett trygghetslarm.

En installationsavgift på 350 kronor tillkommer för nya kunder som fått beslut om trygghetslarm efter den 1 januari 2024.

Vid förlorad larmutrustning kommer en avgift att tas ut.

Österåkers kommun behöver behandla personuppgifter för att administrera trygghetslarm och för att administrera nyckelhantering.

I en larmbeställning behandlas uppgifter om dig så som namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, uppgifter om hälsa med mera. Larmbeställningen sparas i fem år efter att insatsen om larm har avslutas och gallras därefter om kommunen inte är skyldig att spara uppgifterna enligt lag. I nyckelkvittot behandlas uppgifter om dig så som namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, nyckelnummer med mera. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är led i myndighetsutövning. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att göra det enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Österåkers kommun, kommun@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att göra invändningar.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Du har möjlighet att lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

När trygghetslarmet installeras hos dig behöver du lämna ut två nycklar och eventuella dörrtaggar till din bostad. Det är för att hemtjänstpersonalen samt natt-larmpatrullen ska kunna komma in till dig om du har larmat. Larminstallatören tar emot dina nycklar vid installationen. De ser också till att de placeras och förvaras i ett säkert nyckelskåp.

Provlarma din larmklocka 1-2 gånger i månaden. Tänk på att alltid ha larmklockan på dig när du är i bostaden. Larmklockan är vattentät så ha den på dig även när du duschar eller badar. Meddela alltid om du eller dina anhöriga byter telefonnummer eller om ditt behov av trygghetslarm förändras.

Enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Information
Du kan kontakta din biståndshandläggare på dennes direktnummer.
Öppettider
Måndag - torsdag 8-17, fredag 8-16 Äldreombudet tisdagar och onsdagar 9-10
vard.omsorgsnamnden@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.