Österåkers kommuns logotype

Digital nattillsyn

Digital nattillsyn är en insats som är ett komplement till fysisk tillsyn. Du kan ansöka om digital nattillsyn när du ansöker om hemtjänst.

En mörkerseende kamera installeras då i din bostad och äldreomsorgens nattpersonal gör tillsynen på distans vid överenskomna tillfällen i stället för att åka hem till dig om nätterna.

Digital nattillsyn är till för dig som har biståndsbeslut om tillsynsbesök och kan vara ett bra alternativ för dig som är lättväckt eller om du inte vill ha personliga besök om nätterna. Om dina behov förändras kan insatsen med digital nattillsyn avslutas och du kan i stället erbjudas besök av äldreomsorgens nattpersonal.

Du får låna en kamera som installeras i ditt hem. Då får du också veta hur kameran fungerar. Nattpatrullen utför tillsyn digitalt via kameran på de tider som vi har kommit överens om.

Om nattpatrullen via kameran ser att du be­höver hjälp så kommer de hem till dig för att hjälpa dig.

Skulle tekniken inte fungera ersätts tillsynen
med personliga besök av natt­patrullen enligt överens­kommelse.

Nattpatrullen kan hjälpa dig att informera anhöriga, släkt och vänner om den digitala nattillsynen.

Kameran är mörkerseende och monteras hemma hos dig så att din säng syns. Kameran är bara aktiv den stund som personalen gör tillsynen.

Bilden är svartvit, inget ljud hörs och bilden är rörlig. Bilden sparas inte.

Ja, du betalar för den tid som själva tillsynen sker enligt gällande hemtjänsttaxa.

Längden på tillsynen är vanligtvis ungefär 60 sekunder.

Digital nattillsyn ska endast utföras i enlighet med det biståndsbeslut du har. Vem som gjort tillsynen och vilken tid syns i tillsynsregistreringen.

Nej, kameran sparar inget bild-, ljud- eller filmmaterial. Den ger endast en ögonblicksbild vid överenskomna tidpunkter.

Det enda som sparas är loggfiler på vem som gjort tillsynerna och vid vilken tidpunkt.

Det finns säkerställande rutiner för åtgärd och hantering om det skulle uppstå något fel på kameran, eller om det skulle ske ett avbrott.

Om kameran indikerar att den är ur funktion kommer tillsynen att göras som tidigare med besök från hemtjänstens personal.

Om tillsynen skulle visa att något ser onormalt ut, exempelvis att du har ramlat vid sängen, kommer personalen inom 45 minuter, precis som vid ett trygghetslarm.

Tillsynen görs efter överenskommelse med dig. Antalet tillfällen styrs av biståndsbeslutet. Längden på tillsynen är vanligtvis 30-60 sekunder.

Nej, det är särskilt utbildad personal inom hemtjänsten med speciell behörighet som kan utföra tillsynerna. De har en personlig inloggning med hög säkerhetsnivå.

Vid erbjudande om digital nattillsyn görs en individuell bedömning utifrån den enskildes situation. Samtycke krävs. Precis som vid övriga beslut görs det i samförstånd med den enskilde.

Nej. Digital nattillsyn är ett valfritt komplement för dig som redan har biståndsbeslut om tillsyn nattetid. Tillsynen görs en kort stund via kamera och enbart vid överenskomna tillfällen i enlighet med biståndsbeslutet.

Det är särskilt utbildad personal inom hemtjänsten som utför tillsynerna.

Ja, insatsen kan när som helst avslutas och du kan i stället få ett vanligt tillsynsbesök av personal om du så önskar.

Om du exempelvis har besök av närstående över natten, och därför inte behöver tillsyn, kan du meddela detta så görs ingen tillsyn.

Ja, det är ditt eget val om du vill ha insatsen digital nattillsyn när du har beslut om tillsynsbesök nattetid.

Enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Information
Du kan kontakta din biståndshandläggare på dennes direktnummer.
Öppettider
Måndag - torsdag 8-17, fredag 8-16 Äldreombudet tisdagar och onsdagar 9-10
vard.omsorgsnamnden@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.