Österåkers kommuns logotype

Hemtjänst för personer som tillfälligt vistas i Österåkers kommun

Under sommaren kommer ett antal sommargäster med behov av hemtjänstinsatser att vistas i Österåkers kommun. För att på bästa sätt kunna tillgodose kundernas omsorgsbehov behövs planering och samverkan mellan bosättningskommun och vistelsekommun.

Österåkers kommun har följande samverkansrutiner för sommargäster:

  • Beställningen ska grundas på en aktuell behovsbedömning. Det är viktigt att bosättningskommunen utreder det förväntade behovet och därmed tar hänsyn till den faktiska miljön som personen kommer att vistas i. Förutsättningarna i sommarboendet brukar inte vara samma som i hemmet och samtliga omständigheter kring den tilltänkta boendemiljön ska vara kartlagda inför beställningens genomförande.
  • I Österåkers kommun har vi kundval. För hemtjänst ute på öarna kan endast kommunens hemtjänst väljas.
  • Beställning, val av utförare och ersättningsunderlag skickas per fax 08-540 816 95 i god tid, senast 30 dagar innan vistelsens start.
  • Vid beställning av trygghetslarm så måste kunden informeras om att larmutföraren behöver ha 2 uppsättningar av nycklar till sommarbostaden. För installation av larm tar det 5 arbetsdagar från att larmansvariga fått beställningen.
  • Vid beställning av matleverans ska det finnas mikrovågsugn i sommarboendet då hemtjänsten i Österåkers kommun endast levererar kylda matlådor.
  • Bosättningskommunen ansvarar för att informera kunden om att hen ska ha med sig medicin, inkontinensmedel samt nödvändiga hjälpmedel för hela vistelseperioden.
  • Österåkers kommun kommer att fakturera enligt bosättningskommunens ersättningssystem. Information om ersättningsnivåer ska lämnas i samband med beställningen. Tillkommande kostnader utöver verkställigheten, exempelvis för eventuella tillkommande båttaxiresor, faktureras bosättningskommunen separat.
  • Kontaktuppgifter (telefon + e-post) till ansvarig handläggare i bosättningskommun lämnas senast i samband med beställningen.

Enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Information
Du kan kontakta din biståndshandläggare på dennes direktnummer.
Öppettider
Måndag - torsdag 8-17, fredag 8-16 Äldreombudet tisdagar och onsdagar 9-10
vard.omsorgsnamnden@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.