Driftstörningar

Kommande

Pågående

Avslutat

  • Grönt vatten – ingen fara!

    EON släpper ut fjärvärmevatten vid rallarvägen (vid ST1 bensinmacken) som sedan rinner längs med ett dike som mynnar ut i Tunaviken.
  • Beläggningsarbete längs Korsgärdesvägen

    I juni kommer beläggningsarbete utföras längs Korsgärdesvägen från Sockenvägen fram till Strömfallsvägen. Arbetena är beräknade att ske från vecka 23 till och m...
  • Beläggningsarbete längs Centralvägen

    I juni kommer beläggningsarbete utföras längs Centralvägen från Bergavägen fram till Hackstavägen. Arbetena är beräknade att ske från vecka 23 till och med veck...