Driftstörningar

Kommande

Pågående

Avslutat

  • Grönt vatten – ingen fara!

    EON släpper ut fjärvärmevatten vid rallarvägen (vid ST1 bensinmacken) som sedan rinner längs med ett dike som mynnar ut i Tunaviken.