Österåkers kommuns logotype

Avgifter äldreomsorg

Här kan du se vad olika insatser kostar inom äldreomsorg. En avgiftshandläggare kan hjälpa dig att räkna ut vad du behöver betala i avgift. Skriv ut och skicka in blanketten "Inkomstförfrågan".

Maxtaxan är ett tak för hur mycket du sammanlagt behöver betala för insatser. Är ditt avgiftsutrymme lägre än maxtaxan betalar du som mest den summan istället. Kostnader för mat ingår dock inte i maxtaxan eller avgiftsutrymmet.

Maxtaxa

Maxtaxa 2024 = 2 575 kronor i månaden

Maxtaxan är ett tak för hur mycket du behöver betala för insatser som ingår under maxtaxan. Kommunens möjlighet att ta ut maxtaxa regleras i socialtjänstlagen, 8 kapitlet 5§.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme = inkomster - minimibelopp + bostadskostnad

Är ditt avgiftsutrymme mindre än maxtaxan betalar du som mest den summan istället, för insatser som ingår under maxtaxan och avgiftsutrymmet.

Minimibelopp

För 2024 är minimibeloppet för personer över 65 år:

  • ensamstående 7 062 kr/månad
  • sammanboende 5 762 kr/person/månad

under 65 år:

  • ensamstående 7 768 kr/månad
  • sammanboende 6 338 kr/person/månad

Inkomst

Som inkomst räknas bland annat pension, lön, bostadstillägg, inkomst av kapital. För gifta eller de som ingått registrerat partnerskap läggs inkomsterna samman och fördelas lika på respektive person. Detta gäller inte sambor, då det inte finns en lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem.

Bostadskostnad

Bostadskostnad räknas som alla dina avgifter för din bostad. Den inkluderar bland annat hyra, el, sophämtning, ränteuppgift för bostadslån och eventuell latrin-, slamtömning.

Avgifter 2024

Hemtjänst: 262 kronor/timme*

Ledsagning: 262 kronor/timme*

Avlösning. Avgiftsfritt

Trygghetslarm: 150 kronor/månad. Installationsavgift: 350 kronor engångskostnad. Borttappat larm: 800 kronor.

Dagverksamhet: 835 kronor/månad

Matleverans: 15 minuter av en hemtjänsttimme

Särskilt boende, omvårdnad: 2 575 kronor/månad

Särskilt boende, hyra: Olika beroende på utförare och lägenhetsstorlek

Korttidsboende, omvårdnad: 86 kronor/dag

Korttidsboende, boendeavgift: 88 kronor/dag**

HVB/Stödboende, omvårdnad: 86 kronor/dag

HVB/Stödboende, boendeavgift: 88 kronor/dag**

*Minsta registrerbara tid är 15 minuter. Det innebär att om du exempelvis får hjälp 1 timme och 10 minuter registreras det som 1 timme och 15 minuter.

**Räknas inte i maxtaxan men kommer inte att överstiga avgiftsutrymmet.

Avgifter för måltider* - ingår inte i maxtaxan eller avgiftsutrymmet

Måltider från/i matsal, lunch: 65 kronor/portion

Måltider från/i matsal, middag: 54 kronor/portion

Särskilt boende, mat: 4 097 kronor/månad

Korttidsboende, mat: 138 kronor/dag


*Jämkning av matavgift

Om du har beviljats matdistribution, eller enligt biståndsbeslut äter dina måltider på Görjansgården, Solhälla eller Solgården, har du möjlighet att ansöka om jämkning av matavgift. Detta gäller även vid vistelse på korttidsboende.

För att ansöka om matjämkning erfordras:

  • att avgiftsutrymmet är 0 kr,
  • att du sökt bostadstillägg (BTP) och fått det beviljat,
  • att du ej har några tillgångar överstigande ett halvt prisbasbelopp.

Socialförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Öppettider
Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15
vard.omsorgsnamnden@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.