Sotning

Du som är fastighetsägare har det yttersta ansvaret för ditt brandskydd. Sotning innebär att rökkanalen görs ren och att anläggningens brandsäkerhet kontrolleras.

Sotning är en brandförebyggande åtgärd som kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarar för. Du har möjlighet att få utföra sotningen själv, med särskilda villkor.

Storstockholms brandförsvar har upphandlat företag som utför sotning i Österåkers kommun. På Storstockholms brandförsvars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information till dig som har frågor om sotning. Detta inkluderar information om frister, taxor och kontaktuppgifter till upphandlade företag

Publicerad:
Senast uppdaterad: