Österåkers kommuns logotype

Förebyggande och systematiskt brandskyddsarbete

Ett systematiskt brandskyddsarbete är ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd.

Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning och brandvarnare som du regelbundet kontrollerar och byter batterier i.

Det systematiska brandskyddsarbetet utgår från verksamhetens risker

Sedan växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker. Exempelvis behöver kanske en förskola, en mindre kontorslokal eller en mindre butik en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet.

För en komplex industri, ett sjukhus eller större hotell däremot behövs ett mer omfattande systematiskt brandskyddsarbete med en mer omfattande dokumentation. Det handlar i grunden om att ha kunskap om vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur de olika delarna av brandskyddet (exempelvis brandcellsgränser, utrymningsvägar, brandlarm, ventilation) fungerar och samspelar.

Det behövs rutiner

Du behöver ha rutiner för hur, och hur ofta, olika delar av brandskyddet ska kontrolleras så att funktionen säkerställs över tid. Förutom tekniska delar så är organisatoriskt brandskydd viktigt, inte minst i vissa typer av verksamheter, till exempel. i vård och omsorg, där personalens insats vid utrymning kan vara avgörande. Då ingår det i det systematiska brandskyddsarbetet att se till att personalen har den kunskap och de förutsättningar som behövs.

Dokumentation

Det är inte tillsynsmyndighetens behov eller krav som styr hur dokumentationen läggs upp, utan den är i första hand till för objekten själva och för att de ska ha ordning och reda i sitt brandskyddsarbete över tid på ett sätt som inte är personberoende. Däremot kommer tillsynsmyndigheten vid en tillsyn troligen att gå igenom det systematiska brandskyddsarbetet och be att få se dokumentationen eller delar av den.

Det finns inget formkrav för hur det systematiska brandskyddsarbetet ska dokumenteras, så finns det redan någon annan form av lednings- eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i det.

På MSBs webbplats kan du läsa mer i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.