Fyrverkerier

Det finns regler för hur du får använda dig av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Sverige. För att få använda fyrverkerier i Österåker krävs tillstånd enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter, förutom under en begränsad tid på nyårsafton.

Vilka fyrverkerier som privatpersoner får använda regleras av föreskrifter på nationell nivå. För att få skjuta raketer med styrpinne krävs både tillstånd från Polisen och särskild utbildning. Mer information om fyrverkerier och gällande regler hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyårsafton

På nyårsafton är det tillåtet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor mellan klockan 23.30 – 00.30 på nyårsdagen. Övriga tider krävs tillstånd från Polisen.

Runt kommunens äldreboenden och vid Alceahuset är det alltid förbjudet.

Reglerna om fyrverkerier som gäller i Österåkers kommun kan du läsa i de lokala ordningsföreskrifterna.

Visa hänsyn när du använder fyrverkerier

Många uppskattar den festliga stämning som fyrverkerier kan bidra till vid olika högtider. Men fyrverkerier kan också orsaka skada och obehag. Att utsätta någon eller något för skaderisk är aldrig tillåtet. Smällar och tjut kan också upplevas mycket skrämmande för såväl människor som husdjur, gårdsdjur och vilda djur. När du använder fyrverkerier ska du alltid visa omsorg och hänsyn till din omgivning. Försök att välja en plats där skaderisk och obehag blir minimalt och begränsa tiden då du använder dina fyrverkerier. Följ tillverkarens anvisningar på förpackningen och var nykter vid avfyrandet av fyrverkerierna.

Fyrverkerier som avfall

Oanvända fyrverkerier ska lämnas tillbaka till försäljningsstället, enligt regler om producentansvar. Om det inte är möjligt ska de lämnas in till Polisen. Fyrverkerier ska inte kastas i hushållssoporna eller lämnas till återvinningscentralen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: