Kommunstyrelsens arbetsutskott - 10 maj

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 10 maj klockan 9.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2023-05-10.pdf , 109.4 kB. 109.4 kB 2023-05-04 18.42
3. Tjut - Österåkers kommuns remissvar på regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.pdf , 599.8 kB. 599.8 kB 2023-05-04 18.46
3. Bilaga 1. STONOs remissvar, 2023-04-28.pdf , 803.4 kB. 803.4 kB 2023-05-04 18.46
3. Bilaga 2. Missivbrev trafikförsörjningsprogram inkl sändlista 230323.pdf , 444.3 kB. 444.3 kB 2023-05-04 18.46
3. Bilaga 3. Remissversion Regionalt trafikförsörjningsprogram, maj till juni 2023.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2023-05-04 18.46
3. Bilaga 4. Preliminär hållbarhetsbedömning med MKB, av regionalt trafikförsörjningsprogram.pdf , 2.1 MB. 2.1 MB 2023-05-04 18.46
4. Tjut - Samråd kring förslag till detaljplan för Västra Banvägen.pdf , 576.8 kB. 576.8 kB 2023-05-04 18.46
4. Bilaga 1. Planförslagets handlingar i form av plankarta med planbestämmelser, illustration samt tillhörande plan- och genomförandebeskrivning, 2023-04-20.pdf , 10.9 MB. 10.9 MB 2023-05-04 18.46
4. Bilaga 1.1. Plankartor A3.pdf , 4.2 MB. 4.2 MB 2023-05-04 18.46
4. Bilaga 2. Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf , 2.1 MB. 2.1 MB 2023-05-04 18.46
4. Bilaga 3. Länsstyrelsen yttrande ”Undersökning om betydande miljöpåverkan för Detaljplan Västra Banvägen i Österåkers kommun”, 2020-10-07.pdf , 743.9 kB. 743.9 kB 2023-05-04 18.46
5. Tjut - Remissvar på Översiktsplan 2050 Norrtälje kommun.pdf , 593.3 kB. 593.3 kB 2023-05-04 18.46
5. Bilaga 1. Österåkers kommuns remissvar på Översiktsplan 2050 Norrtälje kommun.pdf , 99 kB. 99 kB 2023-05-04 18.46
5. Bilaga 2. Missiv, samråd avseende Översiktsplan 2050 Norrtälje kommun.pdf , 176.2 kB. 176.2 kB 2023-05-04 18.46
6. Tjut - Kompletterat planuppdrag för del av Valsättra del 2.pdf , 598.8 kB. 598.8 kB 2023-05-04 18.46
6. Bilaga - Översiktskarta.pdf , 426.5 kB. 426.5 kB 2023-05-04 18.46
7. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2 2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Bygg flerbostadshus i trä!.pdf , 80.3 kB. 80.3 kB 2023-05-08 11.58
7. Tjut - Svar på motion nr 2_2020 från Ann.Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Bygg flerbostadshus i trä!.pdf , 554.6 kB. 554.6 kB 2023-05-04 18.46
7. Bilaga - Motion nr 2_2020.pdf , 754.8 kB. 754.8 kB 2023-05-04 18.46
13. Tjut - Årsredovisning samt revisionsberättelse avseende av Österåkers kommun förvaltad stiftelse 2022.pdf , 745.5 kB. 745.5 kB 2023-05-04 18.46
13. Bilaga 1. Årsredovisning 2022.pdf , 2.6 MB. 2.6 MB 2023-05-04 18.46
13. Bilaga 2. Revisionsberättelse.pdf , 532.9 kB. 532.9 kB 2023-05-04 18.46
14. Tjut - Revidering av bolagsordningar inom Roslagsvattenkoncernen, revidering av ägardirektiv för Roslagsvatten AB med dotterbolag samt godkännande av aktieägaravtal.pdf , 580.9 kB. 580.9 kB 2023-05-08 10.30
14. Bilaga - Skrivelse - Överlämnande av beslutsförslag från Roslagsvatten AB s VD med underbilagor.pdf , 184.4 kB. 184.4 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 1. Styrelsemötesprotokoll Roslagsvatten AB 2023-04-03.pdf , 669.8 kB. 669.8 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 2. Revidering av bolagshandlingar - Beslutsförslag Roslagsvatten AB.pdf , 153.6 kB. 153.6 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 3i. Ändringsförteckning Bolagsordning Roslagsvatten AB.pdf , 111.8 kB. 111.8 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 3ii. Förslag till Bolagsordning Roslagsvatten AB, med ändringar.pdf , 51.7 kB. 51.7 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 3iii. Förslag till Bolagsordning Roslagsvatten AB, konsoliderad version.pdf , 27.9 kB. 27.9 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 4. Styrelsemötesprototokoll Österåkersvatten AB 2023-03-22.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 5. Revidering av bolagshandlingar - Beslutsförslag Österåkersvatten AB.pdf , 153.6 kB. 153.6 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 6i. Ändringsförteckning Bolagsordning Österåkersvatten AB.pdf , 111.1 kB. 111.1 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 6ii. Förslag till Bolagsordning Österåkersvatten AB, med ändringar.pdf , 29.9 kB. 29.9 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 6iii. Förslag till Bolagsordning Österåkersvatten AB, konsoliderad version.pdf , 27.2 kB. 27.2 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 7. Styrelsemötesprotokoll ÖVAR AB 2023-03-15.pdf , 345.8 kB. 345.8 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 8. Revidering av bolagshandlingar - Beslutsförslag ÖVAR AB.pdf , 141.8 kB. 141.8 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 9i. Ändringsförteckning Bolagsordning ÖVAR AB.pdf , 96.6 kB. 96.6 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 9ii. Förslag till Bolagsordning ÖVAR AB, med ändringar.pdf , 81.1 kB. 81.1 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 9iii. Förslag till Bolagsordning ÖVAR AB, konsoliderad version.pdf , 79.6 kB. 79.6 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 10i. Föreslagna ändringar i ägardirektiv för Roslagsvattenkoncernen.pdf , 141.5 kB. 141.5 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 10ii. Förslag till ägardirektiv för Roslagsvatten AB och i tillämpliga delar dess dotterbolag, med ändringar.pdf , 32.9 kB. 32.9 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 10iii. Förslag till ägardirektiv för Roslagsvatten AB och i tillämpliga delar dess dotterbolag, konsoliderad version.pdf , 30.6 kB. 30.6 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 11i. Föreslagna ändringar i aktieägaravtal.pdf , 111.7 kB. 111.7 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 11ii. Förslag till aktieägaravtal, med ändringar.pdf , 199.5 kB. 199.5 kB 2023-05-08 10.30
14. Underbilaga 11iii. Förslag till aktieägaravtal, konsoliderad version.pdf , 188.1 kB. 188.1 kB 2023-05-08 10.30
15. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 36 2022 – Rätten att välja utförare handläggare för personer med intellektuella funktionsvariationer i Österåkers kommun.pdf , 79.5 kB. 79.5 kB 2023-05-08 12.06
15. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 36_2022 – Rätten att välja utförarehandläggare för personer med intellektuella funktionsvariationer i Österåkers kommun.pdf , 677.2 kB. 677.2 kB 2023-05-04 18.46
15. Bilaga 1. Protokollsutdrag VON, 2023-03-21, § 3 11.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2023-05-04 18.46
15. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 36_2022.pdf , 557.3 kB. 557.3 kB 2023-05-04 18.46
16. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 14 2022 - Österåkers kommuns beslutsfattande gällande LSS 9 § punkt 9.pdf , 83.3 kB. 83.3 kB 2023-05-08 12.11
16. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 14_2022 - Österåkers kommuns beslutsfattande gällande LSS 9 § punkt 9.pdf , 696.2 kB. 696.2 kB 2023-05-04 18.46
16. Bilaga 1. Protokollsutdrag VON, 2023-03-21, § 3 9.pdf , 1.6 MB. 1.6 MB 2023-05-04 18.46
16. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 14_2022.pdf , 629.4 kB. 629.4 kB 2023-05-04 18.46
17. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 21 2022 – Inrätta en insatsgrupp inom Österåkers kommun när kommunens boendeplaceringar misslyckas enligt LSS § 9.pdf , 81.2 kB. 81.2 kB 2023-05-08 12.17
17. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 21_2022 - Inrätta en insatsgrupp inom Österåkers kommun när kommunens boendeplaceringar misslyckas enligt LSS § 9.pdf , 684.4 kB. 684.4 kB 2023-05-04 18.46
17. Bilaga 1. Protokollsutdrag VON, 2023-03-21, § 3 10.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2023-05-04 18.46
17. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 21_2022.pdf , 466.2 kB. 466.2 kB 2023-05-04 18.46
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3 2022 av Anders Borelid (SD) - KBT-behandling av vuxna och ungdomar.pdf , 79.6 kB. 79.6 kB 2023-05-08 12.33
18. Tjut - Svar på motion nr 3_2022 av Anders Borelid (SD) - KBT-behandling av vuxna och ungdomar.pdf , 722.6 kB. 722.6 kB 2023-05-04 18.46
18. Bilaga 1. Motion nr 3_2022.pdf , 118.9 kB. 118.9 kB 2023-05-04 18.46
18. Bilaga 2. Protokollsutdrag UBN 2023-04-18, §3 8.pdf , 133 kB. 133 kB 2023-05-04 18.46
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10 2022 av Anders Borelid (SD) - Svenska skolan ska vara partipolitiskt neutral.pdf , 80.3 kB. 80.3 kB 2023-05-08 13.30
19. Tjut - Svar på motion nr 10_2022 av Anders Borelid (SD)- Svenska skolan ska vara partipolitiskt neutral.pdf , 725.7 kB. 725.7 kB 2023-05-04 18.46
19. Bilaga 1. Motion nr 10_2022.pdf , 141.9 kB. 141.9 kB 2023-05-04 18.46
19. Bilaga 2. Protokollsutdrag UBN 2023-04-18, §3 9.pdf , 138 kB. 138 kB 2023-05-04 18.46
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11 2022 av Anders Borelid (SD) - Inrätta en klassikerlista.pdf , 79.7 kB. 79.7 kB 2023-05-08 13.38
20. Tjut - Svar på motion nr 11_2022 av Anders Borelid (SD) - Inrätta en klassikerlista.pdf , 751.1 kB. 751.1 kB 2023-05-04 18.46
20. Bilaga 1. Motion nr 11_2022.pdf , 134.7 kB. 134.7 kB 2023-05-04 18.46
20. Bilaga 2. Protokollsutdrag UBN 2023-04-18, §3 10.pdf , 171.2 kB. 171.2 kB 2023-05-04 18.46
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12 2022 av Anders Borelid (SD) - Ökad närvaro.pdf , 81 kB. 81 kB 2023-05-08 13.45
21. Tjut - Svar på motion nr 12_2022 av Anders Borelid (SD) - Ökad närvaro.pdf , 716 kB. 716 kB 2023-05-04 18.46
21. Bilaga 1. Motion nr 12_2022.pdf , 117.5 kB. 117.5 kB 2023-05-04 18.46
21. Bilaga 2. Protokollsutdrag UBN 2023-04-18, § 3 11.pdf , 155.1 kB. 155.1 kB 2023-05-04 18.46
22. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13 2022 av Anders Borelid (SD) - Läxor och läxhjälp.pdf , 80 kB. 80 kB 2023-05-08 13.53
22. Tjut - Svar på motion nr 13_2022 av Anders Borelid (SD) - Läxor och läxhjälp.pdf , 712.4 kB. 712.4 kB 2023-05-04 18.46
22. Bilaga 1. Motion nr 13_2022.pdf , 124.5 kB. 124.5 kB 2023-05-04 18.46
22. Bilaga 2. Protokollsutdrag UBN 2023-04-18, § 3 12.pdf , 128.9 kB. 128.9 kB 2023-05-04 18.46
23. Tjut - Svar på motion nr 1 2022 av Anders Borelid (SD) - Behov av narkotikahundar i kommunens skolor.pdf , 597.3 kB. 597.3 kB 2023-05-04 18.46
23. Bilaga 1. Motion nr 1 2022.pdf , 124.3 kB. 124.3 kB 2023-05-04 18.46
23. Bilaga 2. Protokollsutdrag UBN 2023-03-21, § 2 8.pdf , 118.8 kB. 118.8 kB 2023-05-04 18.46
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5 2022 av Anders Borelid (SD) - Samtalsspråket i skolan ska alltid vara svenska under lektionstid undantaget språklektioner.pdf , 79.6 kB. 79.6 kB 2023-05-09 10.56
24. Tjut - Svar på motion nr 5 2022 av Anders Borelid (SD) - Samtalsspråket i skolan ska alltid vara svenska under lektionstid undantaget språklektioner.pdf , 720.2 kB. 720.2 kB 2023-05-04 18.46
24. Bilaga 1. Motion nr 4 2022.pdf , 120.7 kB. 120.7 kB 2023-05-04 18.46
24. Bilaga 2. Protokollsutdrag UBN 2023-03-21, § 2 10.pdf , 129.7 kB. 129.7 kB 2023-05-04 18.46
25. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7 2022 av Anders Borelid (SD) - Särskilt stöd för särbegåvade elever.pdf , 80.1 kB. 80.1 kB 2023-05-08 14.06
25. Tjut - Svar på motion nr 7 2022 av Anders Borelid (SD) - Särskilt stöd för särbegåvade elever.pdf , 721.3 kB. 721.3 kB 2023-05-04 18.46
25. Bilaga 1. Motion nr 7 2022.pdf , 125.7 kB. 125.7 kB 2023-05-04 18.46
25. Bilaga 2. Protokollsutdrag UBN 2023-03-21, § 2 11.pdf , 134.2 kB. 134.2 kB 2023-05-04 18.46
26. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9 2022 av Anders Borelid (SD) - Behov av att gå om en årskurs.pdf , 81.5 kB. 81.5 kB 2023-05-08 19.02
26. Tjut - Svar på motion nr 9 2022 av Anders Borelid (SD) - Behov av att gå om en årskurs.pdf , 710.7 kB. 710.7 kB 2023-05-04 18.46
26. Bilaga 1. Motion nr 9 2022.pdf , 161.6 kB. 161.6 kB 2023-05-04 18.46
26. Bilaga 2. Protokollsutdrag UBN 2023-03-21, § 2 12.pdf , 123 kB. 123 kB 2023-05-04 18.46
27. Tjut - Återrapport av extra resursförstärkning för läromedel och digitala verktyg.pdf , 578.2 kB. 578.2 kB 2023-05-04 18.46
27. Bilaga 1. Protokollsutdrag, UBN 2023-04-18, § 3 6.pdf , 127 kB. 127 kB 2023-05-04 18.46
27. Bilaga 2. Återrapport politisk satsning på läromedel och digitala verktyg.pdf , 257.3 kB. 257.3 kB 2023-05-04 18.46
28. Tjut Svar på medborgarförslag nr 19_2019 om postortsändring.pdf , 588.3 kB. 588.3 kB 2023-05-04 18.46
28. Bilaga - Medborgarförslag nr 19 2019.pdf , 632.3 kB. 632.3 kB 2023-05-04 18.46
29. Tjut Svar på medborgarförslag nr 7_2021 om ändring av postortsnamn.pdf , 588.7 kB. 588.7 kB 2023-05-04 18.46
29. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 7 2021.pdf , 517.5 kB. 517.5 kB 2023-05-04 18.46
29. Bilaga 2. Remissutlåtande från Namnberedningen 2021-06-09.pdf , 88.6 kB. 88.6 kB 2023-05-04 18.46
Protokoll KSAU 2023-05-10 Omedelbar justering.pdf , 216.2 kB. 216.2 kB 2023-05-10 11.26
Protokoll KSAU 2023-05-10.pdf , 2.5 MB. 2.5 MB 2023-05-16 10.13
Protokollsbilagor KSAU 2023-05-10.pdf , 161 kB. 161 kB 2023-05-16 10.13
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.