Tekniska nämnden - 20 september

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdag den 20 september.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 20 september 2022.pdf , 303.2 kB. 303.2 kB 2022-09-14 13.33
4. Tjänsteutlåtande - Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2022.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2022-09-14 13.33
4. Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2022.pdf , 16.2 MB. 16.2 MB 2022-09-14 13.33
5. Tjänsteutlåtande - Nybyggnadskarta A, B, C - förändrad karttaxa.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2022-09-14 13.34
5. Bilaga 1- Nybyggnadskarta A, B och C samt enkelt kartutdrag.pdf , 2.5 MB. 2.5 MB 2022-09-14 13.34
6. Tjänsteutlåtande - Avgift för ställplats för husbil.pdf , 548.1 kB. 548.1 kB 2022-09-14 13.34
6. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2022-054.pdf , 474.5 kB. 474.5 kB 2022-09-14 13.34
7. Tjänsteutlåtande - komplettering till verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023.pdf , 654.5 kB. 654.5 kB 2022-09-14 13.34
7. Bilaga 1 - Förslag till verksamhetsplan 2023-25, budget 2023.pdf , 24.3 MB. 24.3 MB 2022-09-14 13.34
8. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut - Upphandling - SBR.pdf , 411.6 kB. 411.6 kB 2022-09-14 13.35
10. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 1_2022.pdf , 547.1 kB. 547.1 kB 2022-09-14 13.35
10. Bilaga 1 - Protokollsutdrag Tekniska nämnden.pdf , 8.3 MB. 8.3 MB 2022-09-14 13.35
10. Bilaga 2 - Medborgarförslag.pdf , 144.4 kB. 144.4 kB 2022-09-14 13.35
11. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 2_2022.pdf , 545.6 kB. 545.6 kB 2022-09-14 13.35
11. Bilaga 1 - Medborgarförslag.pdf , 140.5 kB. 140.5 kB 2022-09-14 13.36
12. Tjänsteutlåtande -Svar på medborgarförslag 6_2022.pdf , 544.9 kB. 544.9 kB 2022-09-14 13.36
12. Bilaga 1 - Medborgarförslag.pdf , 225.9 kB. 225.9 kB 2022-09-14 13.36
13. Tjänsteutlåtande - Svar på remiss om förslag på ny fartbeg Furusundsleden.pdf , 548.9 kB. 548.9 kB 2022-09-14 13.36
13. Bilaga 1 - Beslut om hastighet i Furusundsleden 2019.pdf , 590.8 kB. 590.8 kB 2022-09-14 13.36
13. Bilaga 2 - 2015 Erosionsutvecklingen Furusundsleden.pdf , 4.2 MB. 4.2 MB 2022-09-14 13.36
13. Bilaga 3. Beslut om hastighet i Furusundsleden 2021.pdf , 12.9 MB. 12.9 MB 2022-09-14 13.37
14. Anmälan av delegationsbeslut sep 2022.pdf , 513.1 kB. 513.1 kB 2022-09-14 13.37
14. Bilaga 1 - Grävtillstånd.xlsx , 8.6 kB. 8.6 kB 2022-09-14 13.37
14. Bilaga 2 - markupplåtelser.xlsx , 17.7 kB. 17.7 kB 2022-09-14 13.37
Protokoll TN 2022-09-20.pdf , 58.2 MB. 58.2 MB 2022-09-29 08.28
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.