Österåkers kommuns logotype

Faderskap, föräldraskap

Fastställda faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung men också rätt till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin identitet.

Ogift

Om du är ogift moder ska socialförvaltningen utreda och fastställa faderskapet. Kontakta socialförvaltningen via kommunens servicecenter för att underteckna en faderskapsbekräftelse eller föräldraskapsbekräftelse.

Digital föräldraskapsbekräftelse

Från den 1 januari 2022 bekräftas föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar kan registrera detta via dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i e-tjänsten.

Digital föräldraskapsbekräftelse hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Gift

Är du gift moder gäller faderskapspresumtionen, som betyder att din make automatiskt blir far till barnet.

Samkönat par vid assisterad befruktning

För barn till samkönade makar som fått assisterad befruktning kan föräldraskapet fastställas under förutsättning att:

  • Moderns maka, partner eller sambo har samtyckt till behandlingen.
  • Behandlingen har skett enligt lagen om genetisk integritet.
  • Det är troligt att barnet kom till vid det tillfället.

Om föräldrarna inte är gifta får modern vårdnaden om barnet. Vill föräldrarna ha gemensam vårdnad kan detta anmälas i samband med att faderskapsbekräftelse eller föräldraskapsbekräftelse undertecknas. Vill föräldrarna ha gemensam vårdnad vid ett senare tillfälle kan de tillsammans anmäla detta till Skatteverket där barnet är folkbokfört.

Barnets namn

Barnets namn måste du anmäla till Skatteverket. Du som har vårdnad om barnet ska anmäla barnets förnamn innan barnet fyller tre månader. Detta görs på en särskild blankett från Skatteverket som också godkänner namnet.

Skatteverkets sida Ansök om namn för ett nyfött barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.