Enkäten Med målen i sikte

Utbildningsförvaltningen genomför årligen enkäten "Med målen i sikte" som en del i förvaltningens och enheternas kvalitetsarbete i förskola och skola.

Genom att ställa frågor om bland annat trygghet, delaktighet och undervisning till barn, elever, personal och rektorer i förskolor och skolor, liksom till vårdnadshavare till barn i förskolan, får vi ett värdefullt underlag att utveckla kvaliteten i verksamheterna. Det gör vi bland annat genom enkätundersökningen "Med målen i sikte". Vi genomför undersökningen varje år i både kommunala och fristående förskolor och skolor.

Resultatet av enkäten ligger också till grund för de sammanlagda index som vi presenterar i kommunens Hitta och jämför-tjänst, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där vårdnadshavare kan få stöd när de ska välja förskola och skola.

Frågorna som utgör respektive index

Frågor till barn i förskola

 • Tycker du om att gå på förskolan?
 • Har du kompisar på förskolan?
 • Tycker de vuxna på förskolan om dig?
 • Tycker du om de vuxna på förskolan?

 • Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på förskolan?
 • Kan du välja att leka själv på förskolan?

 • Lär du dig att leka med andra barn på förskolan?
 • Lär du dig nya saker på förskolan?

Frågor till vårdnadshavare förskola

Index för vårdnadshavares nöjdhet utgår från nedan frågor som ställs till samtliga vårdnadshavare med barn på förskolan:

 • Jag har fått information om förskolans uppdrag, mål och innehåll.
 • Mitt barn får ett gott professionellt bemötande av personalen på förskolan.
 • Mitt barn är tryggt på förskolan.
 • Förskolan bidrar till att mitt barn utvecklar sin förmåga att leka och lära.
 • Förskolan bidrar till att mitt barn får stöd och stimulans i sin sociala utveckling.
 • Jag får ett gott professionellt bemötande av personalen på förskolan.

Frågor till elever i skola

 • Känner du dig trygg i skolan?
 • Känner du att du kan vara dig själv i skolan?
 • Känner du dig rädd för andra elever i skolan?
 • Känner du dig rädd för någon lärare eller annan vuxen på skolan?

 • Får du påverka hur ni ska arbeta med olika uppgifter på lektionerna?
 • Tycker du att de vuxna på skolan lyssnar på förslag från eleverna under lektionerna?

 • Gör dina lärare dig intresserad av skolarbetet?
 • Kan dina lärare förklara så att du förstår vad du ska göra på lektionerna?
 • Förklarar lärarna vad du ska kunna för att nå målen i de olika ämnena?
 • Kan du arbeta utan att bli störd på lektionerna?
 • Vågar du fråga när du inte förstår?

 • Jag trivs på fritids.
 • Jag känner mig trygg på fritids.
 • Jag lär mig nya saker på fritids.
 • Jag får vara med och planera vilka aktiviteter vi gör på fritids.
 • Jag får vara med och utvärdera vad jag tycker om de aktiviteter vi gör på fritids.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.