Österåkers kommuns logotype

Förskola, skola

Yngre skolelev ler mot kameran i ett klassrum

Österåkers kommun arbetar aktivt med att på olika sätt följa upp och förbättra kvaliteten i skolan.

Vi genomför bland annat kundundersökningar och uppföljning av statistik gällande betygsresultat och personalens utbildning.

Genom Pedagogcentrum får pedagoger i Österåker inspiration, stöd och verktyg att utveckla och förbättra sin undervisning och sitt bemötande av elever med olika utmaningar.

Med målen i sikte

Vi arbetar med uppföljningsmodellen ”Med målen i sikte” för att mäta och öka kvaliteten i både förskolor och skolor. Modellen bygger framför allt på enkätundersökningar som vi riktar till barn och elever i förskola och skola. Dessa kompletterar vi med enkäter till personalen, men också med olika nyckeltal, såsom betygsresultat och andel behöriga förskollärare och lärare.

Alla elever i årskurs F-9 svarar på en enkät som fokuserar på trygghet, delaktighet och lärande och utgår från läroplanen Lgr11.

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet är läraren och ledningen särskilt viktiga för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Därför får även undervisande lärare och rektorer besvara en enkät om kompetens, samarbete, trivsel och ledning.

Här kan du ta del av enkäten "Med målen i sikte".

Stöd, utbildning och inspiration genom Pedagogcentrum

Pedagogcentrum erbjuder stöd, utveckling och inspiration till pedagogisk omsorg, förskolor och skolor i form av fysiska- och digitala fort­bildningar, föreläsningar, workshops, specialpedagogisk handledning och materialutlåning. Verksamheten vänder sig till skolledare, pedagoger och övrig personal på enheterna. Insatserna utformar vi efter behov och önskemål från verksamheterna.

Pedagogcentrums verksamhet syftar till att stärka likvärdigheten mellan enheterna i kommunen, öka kvalitet och att bidra till att nå målet Länets bästa skolkommun. Fortbildningsinsatserna utformas efter enheternas behov och erbjuds som skräddarsydda insatser på enhetsnivå, kursprogram samt riktade satsningar på uppdrag av Utbildningsnämnden. Pedagogcentrum omvärldsbevakar, sprider aktuell skolforskning samt stöttar i implementeringsarbetet av nya lagar och riktlinjer.

Pedagogcentrum fungerar som mötesplats där fortbildning och utveckling äger rum. På Pedagogcentrum finns även Metodverkstan för att utveckla estetisk och praktiskt arbete i förskolan. Till Metodverkstan kommer du som pedagog med din barngrupp för att möta nya sätt och nya utmaningar.

På Pedagogcentrum finns pedagogiskt material, litteratur och kognitiva hjälpmedel att låna. Vi erbjuder också möjlighet till handledning av specialpedagog eller IKT-pedagog under besöket eller på er enhet.

Pedagogcentrum finns i Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga.

Läs mer på Pedagogcentrums webbplats Öppnas i nytt fönster.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.